Kleurrijke SGP NIEUWS informeert burgers Goedereede

21 december 2010

Deze week is SGP NIEUWS weer verschenen. Met deze huis-aan-huis uitgave informeert de SGP in Goedereede de inwoners van de gemeente over het beleid van de fractie en de gemeente. Aandacht is er voor de zelfstandigheid van de gemeente, de zorg om de ambulancediensten en gaat de redactie in op de begroting voor 2011. Nieuw is de invulling van de achterk(r)ant. Hierop geven de SGP jongeren van Goedereede met een leuke invulling informatie over hun werk. In DV 2011 bestaan de SGP jongeren Goedereede 25 jaar…

In het openingsartikel schrijft de fractie ondermeer: ‘Beste inwoner van onze mooie gemeente Goedereede. Elk jaar wil de SGP-fractie met het huis-aan-huis blad: SGP-NIEUWS u rechtstreeks informeren over ons raadswerk. Dus ook om u tussentijds, tussen de verkiezingen door, te laten weten waarvoor we staan en meer nog, wat wij voor u kunnen betekenen. Nog steeds pleit de SGP voor een zelfstandige gemeente Goedereede en meer samenwerking tussen de gemeenten in plaats van samenvoeging.

Daarnaast zetten wij ons in voor tal van zaken als een goede woon- en leefomgeving, starterswoningen, rustige gezinsrecreatie, zondagsrust, werkgelegenheid. College en Gemeenteraad Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van het afgelopen voorjaar is een nieuwe gemeenteraad en college aangetreden. De SGP mocht weer deel uitmaken van het college.

Tot Uw Dienst
Wij willen ons D.V. ook het volgende jaar met de hulp van de Heere God, en in de verwachting van Zijn zegen, ons weer voor u inzetten. Meer weten over christelijke politiek? Noteer dan alvast DV woensdag 19 januari. Spreker: P.A. Zevenbergen (HB-lid SGP) over Art. 36 in het licht van de actuele politiek. Wij wensen u Gods zegen toe voor de komende feestdagen en in het komende nieuwe jaar dat voor ons ligt.