SGP vraagt aandacht voor waardige sluiting huwelijk

16 december 2010

De laatste raad van Goedereede werd nog spannend door een schorsing. Waren de partijen bereid om een bedrag van 55.000 euro op tafel te leggen om het proces tegen herindeling vorm te geven? Ook werd er een debat gevoerd voor de detailhandelsvisie en het nieuwe fietspad door de duinen. De Regionale Structuurvisie Goeree-Overflakkee werd vastgesteld. Ook de Eindejaarsnota die met ruim 500.000 negatief sloot werd vastgesteld. Daarnaast stelde de SGP-fractie dat het huwelijk op een waardige wijze gesloten moet worden. Er moet dus goed gekeken worden naar de locaties die hiervoor worden aangewezen.

Meerdere locaties om te huwen
Door het college was voorgesteld om meerdere locaties aan te wijzen als huis der gemeenten om het huwelijk te kunnen voltrekken. De SGP hecht eraan dat het huwelijk op een waardige en ordelijke wijze gesloten kan worden. Raadslid, C.G.M. Grinwis vroeg zich dan ook af waarom de bode bij de alternatieve locaties niet meer tot de mogelijkheid behoorden en waarom de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand niet waren geraadpleegd. Uiteindelijk stemde de fractie in met het voorstel, maar niet na nog te wijzen op de instelling van het huwelijk door God zelf. Met het voorstel wordt het dus mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen om te trouwen op een locatie naar eigen keuze. De locatie dient wel aan allerhande criteria te voldoen, dit met inachtneming van de wettelijke grenzen van openbaarheid en criteria voor de openbare orde. De extra kosten die aan deze service verbonden zijn komen voor rekening van het aanvragende bruidspaar.

Detailhandelsvisie nu goedgekeurd
De Detailhandelsvisie die begin dit jaar door de raad van de tafel was geveegd is nu, na een aantal aanpassingen goedgekeurd. Bezwaren van o.a. de SGP fractie waren: Het Ouddorpse winkelcentrum kreeg in de visie niet de waarde die het behoorde te hebben. Daarnaast werd in de nota de suggestie gewekt dat op zondag de winkels wel open konden. SGP-er Human voerde namens de SGP het woord en benaderde de wijzigingen positief. Naast Middelharnis heeft Ouddorp een centrumfunctie voor burgers en toeristen. Daarnaast waardeerde de fractie de zinsnede die is geschrapt over de zondagopenstelling. Hij wees in dit kader op de functie als gezinsbadplaats en de rust op zondag.

Raad trekt geld uit tegen herindeling
Inmiddels wordt er achter de schermen volop gewerkt aan het voorbereiden van een fusie van de gemeenten op het eiland. Een plan van aanpak wordt opgesteld. De meerderheid van de raad is hier bijzonder kritisch op. Goedereede wenst namelijk bestuurlijk zelfstandig te blijven. Eén van de uitingen hiervan is de oprichting van het SVAG. Een voorstel om juist voor communicatie e.d. 55.000 euro uit te trekken, werd door de 4 partijen die tegen fusie zijn, versterkt met een amendement.

Fietspad door duinen
De SGP fractie vindt dat het goed toeven moet zijn op de Kop van Goeree. Een van de elementen naast de cultuur is de natuur. Veel burgers genieten dagelijks van de omgeving, en niet minder de recreanten die een groot deel van het jaar onze gemeente bezoeken. De SGP fractie heeft diverse keren aangegeven, dat de aanwezige natuur toegankelijk moet zijn of worden. Denk hierbij aan de Slikken van Flakkee en Scheelhoek. De fractie was dan ook content met de ideeën om een fietspad dwars door de duinen, van het Flaauwe Werk naar de vuurtoren aan te leggen. Maar helaas, diverse natuurorganisaties wenden hun invloed aan om dat maar vooral niet te doen. Het resultaat is een afgezwakt plan. Aanvankelijk zelfs nog met uitbreiding van natuur van ca 5 ha.

De SGP fractie is absoluut niet tegen natuur, maar laten we eerst de natuurgebieden aanpakken die er al zijn. Toegankelijk maken en educatief. De fractie had tevens vraagtekens bij de nieuw aan te leggen parkeerplaats, ruim 500 meter verder dan de huidige van de strandopgang. Dat is een service waar burgers en toeristen niet op zitten te wachten. Als we dan inderdaad iets aan de parkeerproblematiek willen doen, zou de inzet moeten zijn op opwaarderen van het huidige terreintje onder de vuurtoren! Het plan dat nu ter tafel lag kon rekenen op de steun van de fractie, waarbij wel werd uitgesproken dat de wens levendig blijft om de ontbrekende schakel door de duinen ooit eens te kunnen uitvoeren.