Burgemeester spreekt aanwezigen toe op Nieuwjaarsreceptie

5 januari 2011

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede op woensdag 5 januari in sport- en zalencentrum Dorpstienden te Ouddorp hield burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde een toespraak. In haar toespraak blikt ze terug op 2010, waarbij de resultaten van Goedereede worden geroemd. Op sommige punten zelfs uniek in Nederland. Uiteraard spreekt ze ook over het fusiedossier en vindt dat de gemeente hun samenwerking juist moeten intensiveren. Uit de toespraak blijkt ook de zorg om de financiën van de gemeente in het algemeen. Ook in Goedereede zal er bezuinigd gaan worden ten gevolge van de grote Rijkskortingen. ‘Niet alles zal automatisch door de gemeente kunnen worden gedaan’, zo geeft ze een schot voor de boeg…

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede op woensdag 5 januari in sport- en zalencentrum Dorpstienden te Ouddorp hield burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde, de volgende toespraak:

Dames en heren,
Geweldig om u hier met zijn allen te kunnen ontmoeten en enkele woorden met u te delen. Allereerst wil ik u natuurlijk een geweldig en gezond 2011 toewensen. De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is aan de ene kant voor onze gemeente meer dan mooi verlopen. Door de geweldige inspanning aan de voorkant en de medewerking van velen kunnen we constateren dat het een geweldige oud en nieuwviering was met prachtig vuurwerk, daar waar het niet mistig was, zoals in Ouddorp. Er was geen agressie tegenover de politie en de brandweer, en de onderlinge sfeer was goed. Dank aan iedereen die daar aan heeft bijgedragen. Aan de andere kant moeten we helaas constateren dat er veel meer schade is dan het vorige jaar. De fietsenstalling in Stellendam ging in vlammen op en er is veel schade van vreugdevuren die met name op asfalt plaatsvonden. Ook menig bord, bushokje, raam en rioolputdeksel moest het ontgelden.

Op momenten als deze is het altijd goed om nog even achterom te kijken en daarnaast ook vooral een vooruitblik te werpen. 2010 kenmerkte zich door met name de gemeenteraadsverkiezingen en de landelijke verkiezingen. Binnen de gemeenteraad vonden wijzigingen plaats met andere zetelverdeling. Daarnaast verliep de collegevorming verrassend in sommige opzichten. Verassend, omdat het CDA na vele regeringsjaren niet terugkeerde in de coalitie en verrassend omdat het college expliciet gevormd werd rondom het fusiedossier. Er traden twee nieuwe wethouders aan en de trein kwam weer op gang. Ik moet zeggen dat ik trots ben op de snelheid waarmee iedereen weer zijn positie had herpakt. Ik ben er trots op dat de trein van Goedereede gewoon rustig en kordaat doorreed, en op de resultaten die we het afgelopen jaar toch maar weer boekten met elkaar.

Vanuit de portefeuille van wethouder Frans Tollenaar zijn denk ik de vele bouwprojecten noemenswaardig: De eerste paal voor het Oosterpark werd geslagen, de afronding van het Spectrum en de woningen aan de Molenkade in Stellendam waren een feit. En ook de woningen op de locatie Goekoop in Goedereede zijn opgeleverd. Dan waren er het vaststellen van het bestemmingsplan Welgelegen voor de eerste 45 woningen, de principebesluiten over de ontwikkelingen op de vrij te komen locatie als de boerderij van familie Breen naar het buitengebied verhuist. En ga zo maar door. Er wordt gebouwd in de gemeente, gebouwd voor jong en oud! Het binnenhalen bij de provincie van het energieveld ten behoeve van de Klepperstee was een meesterzet. Een provincie die gemakshalve maar alle op schurvelingen lijkende dijkjes als zodanig had beschermd. Wat is en blijft het toch jammer dat men vanuit Den Haag zo weinig gebiedskennis heeft en wat zou het fijn zijn als ze zich ook eens vaker op locatie zouden laten zien.

Ook collega Peter Feller kan met gerust hart terugkijken op 2010. De bouw van de nieuwe Koningin Beatrixschool is in volle gang. Het wordt een prachtig gebouw, een echte aanwinst. En er zijn geweldige resultaten geboekt bij het zorgloket. De afhandelingtermijn is gereduceerd en er is sprake van een hoge klanttevredenheid. Verder is het buurtpreventienetwerk in Ouddorp een groot succes: Gezamenlijk met de inwoners de leefomgeving opwaarderen. En verder heeft gemeente Goedereede samen met de andere gemeenten op het eiland als projecttrekker gefunctioneerd voor het project subsidieaanvraag Gezonde slagkracht, een project met verslavingspreventie als doel. Het ziet er naar uit dat in 2011 deze subsidie wordt gehonoreerd en we dus na het wegvallen van de bijdrage uit de centrumgemeente eilandelijk hiervoor middelen kunnen blijven inzetten. Ook het voldoen aan onze wettelijke nieuwe taken, WABO, BAG, implementatie Decentrale Regelgeving op de website is wederom gelukt.

En dan wethouder Tuk, zo van de straat geplukt, zonder enige politieke ervaring wethouder worden in een gemeente dat is niet niks, dat vergt lef en doorzettingsvermogen. Jij hebt wel de grootste slag moeten slaan om je dit werk eigen te maken, om met het politiek virus besmet te raken. Maar het begint je goed af te gaan. Een aantal flinke noten heb je al gekraakt. Een zwembaddossier op je bord krijgen is geen sinecure. Laten we hopen dat het lopende onderzoek genoeg tools geeft om voor de toekomst van het zwembad een goede keus te maken. Verder is het natuurlijk geweldig om terug te kijken op een geslaagd Tour de France weekend met daarbij de Goereese wielerweken. Wat een evenement. Ik heb pas de boekwerken gekregen vanuit de Provincie Zeeland met daarin geweldige plaatjes van de Kop van Goeree. Over op de kaart zetten gesproken. En de grootste wens van een groot deel van de bevolking om de kernen te ontzien is meer dan meer gelukt; het was rustiger dan op een gewone strandzondag. De subsidieaanvraag voor het UFA-terrein en de gemeentelijke inzet daarvoor, prima, en nu maar hopen dat de provincie begin 2011 een positief besluit neemt. Het binnenhalen van het definitieve tracé van fietspad F413 was een opsteker, want hoe leg je uit dat er natuurcompensatie nodig is voor de randstad! We hebben het ons in dit landje ook niet echt makkelijk gemaakt op dit terrein. Elke investering in natuurgebieden vergt compensatie.

Het mooiste resultaat binnen economische zaken is wel het tot stand komen van de Bedrijven Investerings Zone. Samen met de ondernemersvereniging is er ontzettend hard aan gewerkt. En dan staat er -ook al is het berichtje nog zo klein, want positief nieuw is geen nieuws meestal- in het AD van afgelopen week, dat wij uniek zijn in Nederland. Nog nergens is dit kunstje vertoond, belasting innen, doorsluizen naar een stichting, waardoor bewaking en investeringen in beveiliging voor bedrijventerreinen kunnen worden gedaan, dus straks geen inbraken meer op Korteweg en Deltahaven; dat zou geweldig zijn!

En voor komend jaar staan er ook heel wat projecten in de steigers en zal er op heel veel plaatsen gebouwd en ontwikkeld worden. Te denken valt aan de entree van Goedereede, de ontwikkeling van de nieuwe Vliedberg en ik blijf hopen met keuken en eigen kok. Want momenteel wordt er blijkbaar gewerkt met alternatieven. Ik moet eerlijk zeggen dat mij de laatste weken wel de nodige klachten bereikten over de maaltijdvoorziening. Ik adviseerde hen om te reclameren, maar dat zijn onze inwoners niet gewend, ze zijn immers gezagsgetrouw. Maar ik weet inmiddels dat er alles aan gedaan wordt vanuit Curamare om een zo optimaal mogelijke maaltijd aan te bieden.

En dan Restaurant Duinzicht dat wordt weer een echt hotel, geweldig want daar hebben we echt gebrek aan, blijkt ook uit alle toeristische onderzoeken. Daarnaast ligt het ideaal zo dicht bij het strand, top. En gelet op de uitkomsten van het onderzoek naar de wensen en noden van de recreant, blijkt dat er van onze ondernemers wordt verwacht dat ze op de hun wensen inspelen. Mensen komen ook niet meer automatisch naar gemeente Goedereede, daar moet in geïnvesteerd blijven worden om ook nieuwe doelgroepen te interesseren en het aantal overnachtingen positief te blijven beïnvloeden. Voor de recreatiesector is en blijft er werk aan de winkel, met een faciliterende en voorwaardenscheppende overheid aan haar zijde. De nieuwe economische nota die samen met ondernemers en andere partijen is opgesteld en binnenkort het daglicht ziet moet daarvoor ook de kaders gaan bepalen voor de komende jaren.

Veel waardering heb ik sowieso voor de vele investeringen die er momenteel in de visserijsector worden gedaan. Wie had dat vijf jaar geleden gedacht. Een sector die destijds helemaal in de mineur was en nu weer toekomstperspectief heeft. Er wordt weer geïnvesteerd. Dat is goed voor de hele keten en belangrijk voor onze gemeente. Ik kijk uiteraard uit naar de Dag van de Nederlandse Visserij die de komende zomer in Stellendam wordt gehouden. Een beter moment voor productpromotie kunnen we ons niet wensen. Het behoud van de bemanning van de vuurtoren is ook zo’n onderwerp waar hard aan is getrokken en waar er nu voor alle partijen een goede afspraak ligt. Geweldig dat staatssecretaris Atsma niet alleen naar de wettelijke taak heeft gekeken binnen RWS, maar open staat voor het grote recreatieve belang en de extreme sporten. De kitesurfzone die wij hebben, is wereldwijd bekend, dat is dus echt BV Nederland, die moet veilig zijn, daar is back-up zijn van KNRM en ORB op moment dat het mis gaat maar dan zijn ogen gewoon veel belangrijker dan apparatuur.

Elke jaar sta ik ook wel even en heel terecht stil bij de vele vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn zowel binnen de hulpverleningsorganisaties als binnen de diverse verenigingen en instanties. Zonder hen zou het niet gaan. Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij. Als burgemeester ben ik ontzettend trots op al die mensen, die zich belangeloos overal voor inzetten. Wat is het mooi om als gemeente daar elk jaar met de organisatie van NL Doet bij stil te staan. Ik beloof u dat het dit jaar rond 18 maart een bijzonder weekend wordt!

Zonder wie dan ook te kort te doen wil ik dit jaar met name een organisatie alle lof toe zwaaien en dat is de stichting WO2GO. Vele, vele activiteiten zijn er georganiseerd. Door een groep enthousiaste jonge mensen, en dat laatste maakt het nog specialer, jonge mensen die zoveel interesse hebben in dat stukje vaderlandse geschiedenis. De onthulling van de twee herinneringsborden aan de crashes met de vliegtuigen en de aanwezigheid van de bemanningsleden van toen en hun familie hebben op mij en velen een diepe indruk gemaakt. Ik zie uit naar de onthullingen dit jaar, omdat ook dan de stichting er in is geslaagd om wederom familie en bemanningsleden te traceren. Wij zullen voor hen ook op het gemeentehuis een warm welkom voorbereiden.

En ja dames en heren, dan is er ook nog het fusiedossier. Op een avond als deze kan ik daar niet om heen. Het dossier dat de lokale politiek splijt, het dossier waarvoor ik twee jaar terug na mijn nieuwjaarstoespraak een paar bezoekjes heb moeten afleggen. Om nog eens uit te leggen dat men de kip moest laten broeden en er niet geforceerd ingegrepen moest worden. Dat gebeurde wel; de provincie greep in, en de situatie is op dit moment moeilijk. De provincie heeft definitief gesproken, het woord is nu aan de minister en aan de Tweede Kamer. De nieuwe regering en het regeerakkoord zijn helder zou ik denken, maar hoe helder het allemaal zal zijn, dat zal moeten blijken. De VNG is teruggefloten op hun zienswijze dat Nederland alleen maar moet opschalen. De leden, de gemeenten hebben het bestuur helemaal terug bij af gezet, alleen als gemeenten hier zelf voor kiezen is fusie aan de orde, fusie is dus volgens de VNG een middel geworden en geen doel! De stichting Herindeling Nee werd actief. Het SVAG is mede op initiatief uit Goedereede opgericht. Meerdere gemeenten hebben zich al aangemeld en de gemeenteraad komt eind van deze maand voor de keus te staan of zij het Plan van Aanpak – dat het proces moet gaan voorbereiden en begeleiden- gaan vaststellen. Er is geen enkel dossier waarover u als inwoners zo duidelijk bent als ik u spreek. Velen van u zijn er mee bezig, velen van u zien het niet zitten dat we één worden op het eiland, velen van u denken dat mijn herbenoeming met zes jaar – waar ik overigens heel blij mee was- uitstel betekent van de fusie. Niets is minder waar. Ik snap dat de overgrote meerderheid van de gemeenteraad blijft gaan voor bestuurlijke zelfstandigheid. Overigens ook de gedeputeerde heeft aangegeven dit volkomen legitiem te vinden. Ik doe een oproep aan mijn collega-burgemeesters om ook hun gemeenteraad ervan te overtuigen dat de stappen die Goedereede zet legitiem zijn, en dat men die moet respecteren. En ook doe ik de oproep om te blijven investeren in de huidige samenwerking. Wat er ook uitkomt, wie er ook in het gelijk wordt gesteld, overeind blijft dat hoe meer we de komende jaren de samenwerking zoeken en uitbouwen, hoe meer voordeel we daar uiteindelijk uit halen, en dat is in een ieders belang. Geen van de vier kan het nog alleen, geen van de vier is gebaat bij zand in de raderen. Wij zitten al op te veel dossiers aan elkaar vast, zowel qua inzet en capaciteit als qua financiën. En verder is het helder, binnenkort wordt duidelijk wat de minister met het dossier gaat doen en dan is de Tweede Kamer aan zet.

Wat misschien nog wel het meest ongewisse is en wordt is de financiële positie van de gemeenten in het algemeen. De grote rijkskortingen die op ons afkomen zullen ook voor gemeente Goedereede grote gevolgen hebben. Een eerste bezuinigingsronde is gedaan, Het is geweldig dat de gemeenteraad unaniem een eerste keus heeft gemaakt, maar er zullen de komende jaren nog moeilijke keuzes volgen. Er zal ook meer van u zelf worden verwacht: niet alles zal automatisch door de gemeente kunnen worden gedaan. Het is vaak zo makkelijk om naar de gemeente te wijzen, maar ik voorspel u dat er zware financiële noten gekraakt moeten worden. Het is daarom niet duidelijk of we dan kunnen blijven bieden wat we nu bieden. Ik denk het niet, ook bij ons zullen uiteindelijk taken ter discussie komen, subsidies onder druk komen te staan en keuzes in ons voorzieningenniveau gemaakt moeten worden en daarnaast zal er geïnvesteerd moeten worden om te kunnen blijven voldoen aan nieuwe wettelijke taken. Kortom het wordt een spannende periode voor de gemeente Goedereede en u allemaal. Ondanks die onzekerheid kunt u ervan op aan dat uw gemeenteraad zich ten volle zal inzetten voor al die projecten die op stapel staan en voor de nieuwe taken die op haar afkomen. Ze hebben al meerdere malen laten zien dat -ondanks de verdeeldheid op het fusiedossier- de andere dossiers daar niet onder leiden. Als onze gemeenteraad dat weet vast te houden en de verhoudingen niet op scherp worden gezet ben ik ervan overtuigd dat we weer een geweldig jaar tegemoet gaan waarin we weer veel voor elkaar zullen krijgen en vele projecten zullen starten.

Onder dankzegging voor al uw mooie wensen die Krijn Jan en ik thuis mochten ontvangen, wens ik u nog een fijne avond verder en voor straks; wel thuis!

Bron: gemeente Goedereede