Goedereede blijft gaan voor zelfstandigheid

27 januari 2011

De gemeenteraad van Goedereede stemde tijdens de raadsvergadering van 27 januari niet in met het herindelingsplan en het communicatieplan van de Stuurgroep Herindeling Goeree-Overflakkee. Volgens de raad tasten deze plannen de autonomie van de gemeente onaanvaardbaar aan. In een motie van de vier partijen (SGP, VGB, PvdA en CU) en ingediend door de nestor van de raad SGP fractievoorzitter J. Klepper wordt aangegeven dat het plan van aanpak zoals dat nu voor ligt niet gesteund wordt. Verder wijzen partijen op de enorme risico’s die Goedereede en de andere drie gemeenten daarmee zouden nemen. Daarnaast is er een brief gestuurd naar minister Donner met nogmaals de argumenten.

De gemeenteraad van Goedereede koos eind 2009 voor bestuurlijke zelfstandigheid. Goedereede koppelt het bestuurlijke proces los van de vorming van e1én ambtelijke organisatie voor de gemeenten op Goeree-Overflakkee; het zogenaamde dubbelbesluit. De Stuurgroep Herindeling Goeree-Overflakkee stelde in december 2010 het Plan van Aanpak Gemeentelijke Herindeling en het Communicatiekader Herindeling 2010 – 2013 vast. De twee plannen werden onlangs ter instemming aangeboden aan de gemeenteraden van Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee.

De raad van de gemeente Goedereede stemde op 27 januari 2011 niet in met deze plannen. De gemeenteraad vindt dat de plannen de autonomie van Goedereede onaanvaardbaar aantasten en niet in overeenstemming zijn met het eerder genomen dubbelbesluit. Om die reden zal Goedereede zowel bestuurlijk als ambtelijk geen medewerking verlenen aan de uitvoering van deze plannen.

De raad van Goedereede wijst de overige gemeenten op Goeree-Overflakkee er op dat zij bij de uitvoering van de plannen een aanzienlijk financieel risico lopen, dat ontstaat als de gemeentelijke fusie niet doorgaat. Dit risico kan beperkt worden door het aanpassen van de plannen.

De gemeente Goedereede zal zich onverminderd krachtig blijven inzetten voor haar zelfstandigheid. Goedereede ziet zich in haar standpunt gesteund door de tekst van het Europees Handvest inzake lokale autonomie en de tekst van het Regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid.