Goedereede en bedrijfsleven slaan handen ineen

11 januari 2011

De Ondernemersvereniging Goedereede (OVG) maakt zich al geruime tijd sterk voor het realiseren van beveiliging op de bedrijventerreinen Havens Stellendam (Binnenhaven) en Korteweg. Op basis van de Experimentenwet BI-zones richtte de OVG in samenwerking met de gemeente voor de bedrijventerreinen een BedrijvenInvesteringsZone (BI-zone) op. De gemeente Goedereede is bijzonder blij met dit mooie resultaat, dat samen met de actieve ondernemersvereniging tot stand kwam. De twee bedrijventerreinen in Stellendam behoren bij de eersten in Nederland waar de BIZ wordt ingevoerd. De BIZ-bijdrage is een belastingmaatregel en gaat op 1 januari 2011 in.

Het ministerie van Economische Zaken stelde de BIZ experimentenwet in. De BIZ experimentenwet is een instrument voor ondernemers om gezamenlijk activiteiten te financieren die niet tot hun bedrijfsvoering behoren, maar ook niet de verantwoordelijkheid van de overheid zijn. Deze wet geeft gemeenten vijf jaar de bevoegdheid om een gebied (BI-zone) aan te wijzen waarbinnen een nieuwe bestemmingsheffing (de BIZ-bijdrage) moet worden geheven.

Uitsluitend een gemeente kan een betreffende BI-zone onder voorwaarden invoeren. De gemeente draagt daarbij de verantwoordelijkheid om de BIZ-bijdrage bij alle betrokkenen te innen. De BIZ-bijdrage is bedoeld ter financiering van een gewenste extra voorziening. In het geval van de bedrijventerreinen Stellendam gaat het om beveiligingsmaatregelen.

De gemeente Goedereede, de OVG en de Kamer van Koophandel hebben zorgvuldig het gehele traject stap voor stap doorlopen. De betrokken ondernemers werden door de OVG tijdens het proces frequent geïnformeerd over de BIZ-plannen. Voordat de belastingverordening in werking kan treden, dienden de ondernemers zich vóór of tegen de invoering van de BI-zone uit te spreken. De gemeente Goedereede voerde eind november een draagvlakmeting uit. De ondernemers werden gevraagd hun stem uit te brengen. Een ruime meerderheid van de respondenten stemde vóór invoering van de BIZ-bijdrage.

De gemeente Goedereede is bijzonder blij met dit mooie resultaat, dat samen met de actieve ondernemersvereniging tot stand kwam. De twee bedrijventerreinen in Stellendam behoren bij de eersten in Nederland waar de BIZ wordt ingevoerd. De BIZ-bijdrage is een belastingmaatregel en gaat op 1 januari 2011 in.