Intentieovereenkomst voor plannen Koornlust

17 januari 2011

Enkele weken geleden ondertekenden de gemeente Goedereede en de Algemene Stichting Voor Zorg (ASVZ) een intentieovereenkomst. De ASVZ wil een zorgboerderij realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Zeelenberg Architectuur verzorgt het ontwerp voor de zorgboerderij. De ASVZ is een inter-levensbeschouwelijke stichting voor zorg ten behoeve van mensen met een handicap. Op 1 december 2010 werden de plannen aan de commissie GGZ gepresenteerd. De commissie was positief en zette daarmee het sein op groen om de plannen verder te ontwikkelen.

Bij de ondertekening van de intentieovereenkomst waren namens de gemeente Goedereede burgemeester Van de Velde-de Wilde en wethouder Tollenaar aanwezig. Namens de ASVZ waren de heer drs. P.M. Mertens, voorzitter raad van bestuur en de heer G. Bettenhaussen, adviseur huisvesting aanwezig. Namens Zeelenberg Architectuur was de heer J.P. Bron aanwezig.

De ASVZ wil de huidige boerderij Koornlust, die niet meer in gebruik is, omvormen tot een zorgboerderij. De boerderij staat aan de Kruisweg 2 in Stellendam. Op deze locatie wil men zorg verlenen in de zin van wonen en dagbesteding. Het plan omvat het bouwen van een nieuw hoofdgebouw en twee bijgebouwen. In totaal worden 36 zorgappartementen gerealiseerd. Daarnaast wordt de bestaande loods vergroot. Deze loods wordt gebruikt voor dagrecreatieve doeleinden voor de bewoners. De start van de bouw en de geplande oplevering is vooralsnog onbekend.