SGP Goedereede start jaarthema: ‘Oog voor elkaar’

9 mei 2012

Op dinsdag 8 mei startte de SGP in Goedereede officieel het jaar met het thema: ‘Oog voor elkaar – Christelijke saamhorigheid in crisistijd’. Dhr. Weerheim, adviseur dienstverlening zorg van Eleos, gaf deze avond aan wat het belang is van de identiteitgebonden zorg, voor met name Goeree-Overflakkee. Eleos is een landelijke werkende GGZ-instelling, maar heeft op sommige plaatsen extra accenten. Zo is de positie in de gemeente Goedereede sterk door de vestiging van de Mekkerstee. Na zijn uiteenzetting was er een stevige discussie in de zaal over diverse stellingen.

Omdat het onzeker is wat de nieuwe wetgeving zal gaan inhouden, nu het kabinet demissionair is, was er van de zijde van de gemeente geen bijdrage. ‘Het jaarthema: ‘Oog voor elkaar’, geeft precies weer wat de overheid van de samenleving verwacht. De zorg zal nadrukkelijker dichterbij worden georganiseerd. Door de veranderende wetgeving,  wordt het ook voor Eleos moeilijker om in alle gemeenten zorg te verlenen. Voorheen werden behandelingen door de AWBZ vergoed maar in de toekomst via de gemeenten. Zo gaan de gemeenten in 2014 bepalen welke zorg de cliënten gaan krijgen. Ook voor hen die tot 2027 een indicatie hebben!Zo vaart het schip met zorg van Den Haag naar de gemeenten’, aldus Weerheim. Eleos biedt zowel 1e als 2e lijns zorg en werkt samen met het centrum voor Jeugd en Gezin.

Identiteit gebonden zorg
‘Voor de eerste lijnszorg is iedereen welkom die de regels van Eleos onderschrijven’, zo legde de spreker uit op vragen vanuit de zaal.  Voor de beschermde woonzorg wordt vooral uit de kerkelijke achterban gebruik gemaakt. Dit is dan vooral een huis, zeg maar een gezin, waarin de eigen regels van groot belang zijn. ‘De zorgverlening voert de boventoon, maar de identiteit wordt daar wel in meegenomen’.

Bijbelse opdracht
Door de aanwezigen wordt gewezen op de bijbelse opdracht om oog voor elkaar te hebben. De overheid heeft eerder de zorg in handen genomen, nu zal dit weer terug gaan naar de samenleving. Een punt van zorg hierbij is wel het aantal vrijwilligers. ‘Sociale samenhang op eiland is nog wel aanwezig, maar hoe gaat dat vorm worden gegeven in stedelijke gebieden? Zijn daar voldoende vrijwilligers?’, zo dachten de aanwezigen mee. ‘Dat is ook het zwakke punt in de transitie’, aldus Weerheim, ‘Is onze samenleving daar wel klaar voor. Hoe geven de gemeenten er antwoord op?’

Vrijwilligers
Het nieuwe denken gaat meer uit van de mantelzorger en vrijwilliger en daarna, als er nog iets nodig is, komen de professionele zorgverleners in beeld. Er ontspon zich een levende discussie in de zaal. ‘Er moeten meer vrijwilligers komen dan er zijn, en dat is een lastige’, werd onderkend. Hoe gaan we dat met elkaar opvangen? Een idee is dat vrijwilligers getraind zouden moeten worden, zodat ze voor hun taken zijn opgewassen. Hier wordt bij Eleos momenteel studie naar gedaan. Dit zou bijvoorbeeld in samenwerking met de kerken geregeld kunnen worden. De training is van groot belang om juist te  voorkomen dat vrijwilligers afhaken. Ook gemeenten zouden bijvoorbeeld een trainer kunnen bekostigen, die vervolgens de vrijwilligers begeleid! Inmiddels zijn er voorzichtig  een aantal initiatieven bij verschillende kerken, in samenwerking met bijv. de NPV.

Stelling
Eerder had de SGP (op de buutenhavenmarkt in Stellendam) de stelling gelanceerd: ‘Er wordt terecht bezuinigd op de zorg’. Ook op deze avond was dat een punt waar behoorlijk over werd gediscussieerd. De aanwezigen waren het eens met het feit dat er iets moet gebeuren. ‘Het is te ver gegaan,  efficienter zorg verlenen’, dat is de boodschap. Als de zorg betaalbaar moet blijven voor de toekomst, zul je nu maatregelen moeten nemen. ‘Het biedt ook kansen’, zo merkte een van de aanwezigen op, ‘We kunnen stimuleren om hiermee de samenleving warmer te maken. Oorzaken onderzoeken en niet de symptomen bestrijden’, zo luidde het advies van de zaal. De SGP in Goedereede kan terugzien op een geslaagde avond. Met het jaarthema: ‘Oog voor elkaar’, zullen nog meer bijeenkomsten worden gehouden.