Gemeenteraden vergaderen rondom herindelingdossier

27 juni 2012

Op donderdag 5 juli 2012 is er een openbare bijeenkomst van de raden van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. Deze zal plaats vinden, in het prieel van De Staver, Olympiaweg 32 te Sommelsdijk. De bijeenkomst begint om 18.30 uur. In deze bijeenkomst zal het voorstel tot benoeming van de beoogd griffier worden besproken. De heer drs. J.H. Leenders zal als voorzitter van de selectiecommissie een toelichting geven.

Ook zal er een toelichting zijn over de huisvesting van het ambtelijk apparaat per 1 januari 2013 door de voorzitter van de Stuurgroep de heer drs. S. Stoop. De stukken zijn te raadplegen op de websites van de gemeenten.

Spreekrecht
Met betrekking tot agendapunt 6 staat voor burgers de mogelijkheid open om gebruik te maken van het inspreekrecht. Degene die van het inspreekrecht (maximaal vijf minuten per inspreker) gebruik wil maken, meldt dit 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier de heer P.J. de Pagter, bereikbaar via telefoonnummer (0187) 60 80 92 of per e-mail: p.depagter@dirksland.nl.