[Video] Kees van der Staay over landelijk verkiezingsprogramma

21 juni 2012

Van der Staay is trots op het verkiezingsprogramma.

Met de titel ‘Daad bij het Woord’ presenteerde de SGP haar verkiezingsprogramma. Een gesprek met Kees van der Staaij, fractievoorzitter, partijleider en lijsttrekker van de SGP.

Meer dan ooit is nodig dat de overheid de daad bij het woord voegt en kiest voor minder tekort en meer groei. Ons land heeft een overheid nodig die de overheidstekorten daadkrachtig aanpakt en geen schuldenlast doorschuift naar onze kinderen en kleinkinderen.
Het is hoog tijd dat de overheid kiest voor minder Europa en meer Nederland; voor meer samenleving en minder overheid en nadrukkelijk positie kiest voor Israël. De tijd dringt dat onze overheid kiest voor het huwelijk en het gezin en voor de beschermwaardigheid van het leven. De SGP wenst een overheid die een schild wil zijn voor de zwakkeren in de samenleving en werk maakt van goed rentmeesterschap. De SGP pleit voor een overheid die zich laat leiden door Gods zegenrijke geboden voor mens en maatschappij – en zo de daad bij het Woord voegt. De SGP beoogt een samenleving die niet alles afschuift op de staat, maar juist ook zelf haar verantwoordelijkheid neemt in allerlei verbanden.
Daarom is het jaarthema van de SGP voor het jaar 2012: “Oog voor elkaar; Christelijke saamhorigheid in crisistijd.” Die voluit Bijbelse boodschap vormt het hart van de SGP. De daad bij het Woord. De SGP staat ervoor in het besef hierin afhankelijk te zijn van Gods zegen.
Wij roepen de kiezers op om ook de daad bij het woord te voegen en D.V. woensdag 12 september hun stem uit te brengen op de SGP!