Krediet voor tijdelijke huisvesting nieuwe gemeente

9 juli 2012

De gemeenteraden van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee stelden op donderdagavond 5 juli 2012 ieder hun deel van het krediet beschikbaar, dat nodig is voor de realisatie van een tijdelijke huisvesting van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.

Centraal of decentraal
Om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen voor de huisvesting van de nieuwe gemeente, heeft een speciale ambtelijke werkgroep Huisvesting samen met het externe bureau Fund’m een business case opgesteld over de huisvestingsmogelijkheden van de nieuwe gemeente. In de business case staan de voors en tegens van de verschillende huisvestingsvarianten opgenomen en zijn de daaraan gekoppelde financiële consequenties op korte en lange termijn benoemd.

Uit de business case is een voorkeursvariant gekomen, die neerkomt op centrale huisvesting door middel van een semi-permanent gebouw, dat wordt gekoppeld aan het gemeentehuis van Middelharnis. Deze variant gaat ervan uit dat ook het huidige ISGO-gebouw beschikbaar blijft voor gemeentelijke huisvestingsbehoeften. Hierbij valt te denken aan het streekarchief, de raadzaal en de vergaderruimten. De stuurgroep heeft op 3 mei 2012 gekozen voor deze variant onder de voorwaarde dat op 19 juli 2012 een goede inschatting kan worden gemaakt van de haalbaarheid van het bouwplan per 1 januari 2013 (of kort daarna). Op deze huisvestingsvariant is ook het door de gemeenteraden beschikbaar gestelde krediet gebaseerd.

Als na 19 juli 2012 blijkt dat centrale huisvesting niet (of niet tijdig – dat wil zeggen op 1 januari 2013 of spoedig daarna) haalbaar is, dan kan de stuurgroep terugvallen op een noodscenario.
In dit scenario wordt gebruik gemaakt van de bestaande gebouwen (met uitzondering van het gemeentehuis van Dirksland). Dit betekent dat de bestaande gebouwen zullen moeten worden aangepast aan de wensen van de nieuwe organisatie.

De gemeenteraden hebben bij het beschikbaar stellen van het krediet voor de tijdelijke huisvesting gevraagd om een spoedige terugkoppeling van het besluit dat de stuurgroep neemt op 19 juli aanstaande. Als blijkt dat centrale huisvesting niet haalbaar is en er moet worden teruggevallen op het noodscenario, dan willen de gemeenteraden ook informatie over de (financiële) consequenties van deze terugvaloptie.

bron: www.herindelinggoeree-overflakkee.nl (foto: Eilanden Nieuws)