Stuurgroep besluit voor centrale huisvesting in Middelharnis

21 juli 2012

Op donderdag 19 juli heeft de stuurgroep Herindeling een definitief besluit genomen over de huisvesting van de nieuwe ambtelijke organisatie van de gemeente Goeree-Overflakkee. Er is gekozen voor centrale huisvesting in Middelharnis.

Deze wordt gerealiseerd door middel van een semipermanent gebouw, dat wordt gekoppeld aan het huidige gemeentehuis van Middelharnis. Voor het streekarchief, de raadzaal en vergaderruimten zal het gebouw van het ISGO worden gebruikt.

Om zo min mogelijk tijd te verliezen was in een eerder stadium al gestart met de aanbestedingsprocedure. Deze is inmiddels afgerond: de bouw is onder voorwaarden gegund aan De Groot Vroomshoop. Nu zowel het krediet is vrijgegeven als het besluit van de stuurgroep is genomen, is de procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning gestart.

In de aanbestedingsprocedure is als eis meegegeven dat de uitstraling van het gebouw moet passen in de omgeving en bij een gemeentekantoor dat ongeveer tien jaar functioneel moet zijn. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt altijd advies ingewonnen bij de onafhankelijke welstandscommissie.

De vergunningaanvraag komt, naar verwachting, op 21 augustus ter besluitvorming in het college van Middelharnis.

bron: www.herindelinggoeree-overflakkee.nl