Herindelingsnieuws #3 met interview nieuwe gemeentesecretaris

14 augustus 2012

In de nieuwe gemeente staat de dienstverlening centraal, dit is ook zo beschreven in de Contourenschets van de nieuwe organisatie. Er wordt ingezet op een kwaliteitsslag, voor  zowel de dienstverlening aan de publieksbalie als de digitale dienstverlening. De publieksdienstverlening wordt vanuit één centrale locatie georganiseerd, waarbij
werken op afspraak een belangrijke rol gaat spelen. Via het digitale loket op de website kan  voor diverse zaken online een afspraak worden gemaakt. Het voordeel hiervan is dat u aan de balie snel geholpen kunt worden. Lees het in de derde uitgave inclusief een vraaggesprek met de beoogde nieuwe gemeentesecretaris.

20120814derde uitgave herindeling krant EN.pdf