Logo gemeente Goeree-Overflakkee definitief

10 augustus 2012

In april 2012 is gestart met de zoektocht naar een ontwerper voor het beeldmerk en de huisstijl van de nieuwe gemeente. Na de aanbesteding, waarop zeven bureaus hebben gereageerd, zijn drie schetsontwerpen gepresenteerd.   Naast inwoners en medewerkers heeft ook de Stuurgroep Herindeling gekozen voor het schetsontwerp van de firma Dedato uit Amsterdam. Dedato heeft deze schets verder uitgewerkt op basis van de ontvangen reacties. Dit heeft geresulteerd in een passend logo voor de nieuwe gemeente.

Als input voor het ontwerp heeft Dedato B.V. uit Amsterdam gekeken naar de omgeving, de inwoners van de nieuwe gemeente en naar wat de nieuwe organisatie wilt zijn en wilt uitstralen. De beoogde missie en visie en de gewenste identiteit en imago speelden daarbij een belangrijke rol. De vorm van het beeldmerk is ontstaan uit de ‘kop-hals-romp structuur’ van het eiland. Het staat voor de verbondenheid van de huidige landschappen in de vorm van drie ringen, die tevens de dijken symboliseren. De strijd tegen het water is weergegeven in het verloop van groen naar blauw, waarbij de ‘golven’ accentueren dat dit een actief proces is.

Het beeldmerk is open, heeft dynamiek, is organisch, ‘nuchter‘ van vorm en verbeeldt de saamhorigheid van de inwoners.

Van schets naar definitief ontwerp

Naast het uitbrengen van een stem was het voor inwoners mogelijk te reageren op de ontwerpen. Deze reacties zijn gebruikt tijdens een workshop waarbij vertegenwoordigers van diverse bij de herindeling betrokken werkgroepen aanwezig waren. Na discussies over het kleurgebruik, de vorm van het eiland, het aantal ‘ringen’ en het lettertype is het schetsontwerp op onderdelen aangepast. Het definitieve logo van de gemeente Goeree-Overflakkee is nu bepaald.

Ontwikkeling huisstijl

Nu het logo bekend is, kan de firma Dedato verder met de ontwikkeling van de huisstijl van de nieuwe gemeente. Het logo is slechts een onderdeel van de totale huisstijl, daarom komt op de huisstijldragers van de gemeente niet alleen het logo te staan. Door Dedato wordt een herkenbare vormgeving uitgewerkt, die u terugziet op onder meer het briefpapier, de enveloppen en de website.