Omgevingsvergunning verstrekt voor uitbreiding gemeentehuis

20 augustus 2012

Op maandag 20 augustus is de omgevingsvergunning verstrekt voor de uitbreiding van het gemeentehuis van Middelharnis. Op dezelfde dag is gestart met het uitbreken van de bestrating van het huidige parkeerterrein naast het gemeentehuis. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de uitbreiding.

Het parkeerterrein naast het gemeentehuis is hierdoor vanaf 20 augustus niet meer toegankelijk. In de week van 27 augustus wordt gestart met de bouwactiviteiten ten behoeve van de uitbreiding. Het gemeentehuis van Middelharnis wordt uitgebreid met een semipermanente aanbouw. Deze uitbreiding wordt gerealiseerd aan de zijkant (ter plaatse van het huidige parkeerterrein) en aan de achterkant van het huidige gemeentehuis.

Nieuw parkeerterrein
Op het grasveld achter het gemeentehuis worden een nieuw parkeerterrein en een speelveld aangelegd. Op dinsdag 28 augustus wordt gestart met graafwerkzaamheden in het grasveld. Een deel van het grasveld wordt afgegraven voor de fundering van de parkeerplaatsen. De door afgraven ontstane ruimte (cunet) wordt met zand opgevuld. Het betreft voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein dat eind december klaar moet zijn.

De inrichting van het speelveld en de keuze van de speeltoestellen wordt eerst met de bewoners rondom het grasveld afgestemd. Informatie over de uitvoering van de werkzaamheden voor de aanleg van het speelveld wordt te zijner tijd verspreid.