SGP Goeree-Overflakkee presenteert verkiezingsprogramma: Daad bij het Woord

13 augustus 2012

Nu de besluiten voor één gemeente Goeree-Overflakkee genomen zijn, presenteert de SGP op Goeree-Overflakkee het Verkiezingsprogramma. Het programma is thematisch opgezet. Per onderwerp wordt beschreven waar de SGP voor staat. En dan blijft het niet bij een algemene beschrijving, maar dan wordt dit per thema concreet genoemd. De commissie, bestaande uit vier fractieleden van de huidige SGP-fracties en een voorzitter, heeft zich gebogen over een gezamenlijk verkiezingsprogramma. “Het programma straalt praktische en christelijke politiek uit, principieel, verantwoord en met beide benen op de grond. Dat is het verkiezingsprogramma.” , aldus de heer ir. K.J. Nipius, voorzitter van de commissie.

Duidelijke keuze
Politiek bedrijven is kiezen. Op velerlei gebied kiest de landelijke overheid. De gemeente rest dan om dit uit te voeren. Maar er zijn ook veel onderwerpen waar de gemeenteraad heeft te kiezen. Als er te kiezen valt, heeft de SGP een duidelijke mening:

  • Behouden van christelijke waarden;
  • Handhaven van de zondagsrust;
  • Woningen moeten in eerste instantie gebouwd worden voor onze eigen inwoners, voor starters tot en met ouderen;
  • Samenwerken met kerken;
  • Terugdringen van verslavingen;
  • Goede voorlichting bij een laagdrempelig minimabeleid;
  • Bevorderen van beschaving;
  • Natuur en landschap mogen geen belemmering vormen voor de agrarische sector.

De SGP staat voor een helder, krachtig en rechtvaardig bestuur en zij weet zich daarin afhankelijk van God, de Bestuurder van hemel en aarde.

Programma overhandigd
Tijdens de ledenvergadering van de eilandelijke kiesvereniging van de SGP Goeree-Overflakkee, overhandigt de heer Nipius namens de commissie het programma aan de lijsttrekkers. De eerste vier op de SGP-lijst zijn: de heer C.J. van Dam (Middelharnis), de heer P.C. Grinwis (Ouddorp), de heer D.A. Markwat (Dirksland) en de heer A.T. van Gurp (Ooltgensplaat). Daarmee wordt symbolisch het startsein gegeven voor de verkiezingscampagne. De lijsttrekker, de heer Van Dam, geeft aansluitend aan waarom hij het zo belangrijk vindt om christelijke politiek te bedrijven. “We hebben een opdracht. En vanuit Bijbels oogpunt willen we handen en voeten geven aan deze opdracht. Regeren in deze tijd is niet eenvoudig. Het vraagt om het maken van keuzes. Die wil de SGP zeker niet uit de weg gaan. We voegen de ‘Daad bij het Woord’, waarbij het ‘Woord’ met een hoofdletter staat.”
“Waarom zou u eigenlijk op de SGP stemmen? Omdat u dan kiest voor Bijbels genormeerde politiek. Omdat u dan kiest voor blijvende aandacht voor waarden en normen. En dat wordt vertaald naar de praktijk van alle dag”, aldus de heer Van Dam.

Daad bij het Woord
Als het gaat om ‘Daad bij het Woord’, dan staat ‘Woord’ met een hoofdletter. Vanuit die basis wil de SGP verantwoordelijkheid nemen en dragen. “We hebben in een heel goede samenwerking een verkiezingsprogramma gemaakt. In deze bijzondere tijd is het nodig om een vaste koers te varen. Het programma onderstreept waar de SGP voor staat”, aldus de heer Nipius. Op D.V. dinsdag 28 augustus kunt u de kandidaat raadsleden ontmoeten bij de SGP-verkiezingsbijeenkomst in Middelharnis, die in het teken staat van de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer.