Tijdelijke overlast door huisvesting gemeente Goeree-Overflakkee

1 augustus 2012

Het bestuur en de organisatie van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee worden voorlopig centraal gehuisvest in Middelharnis. Het gemeentehuis van Middelharnis wordt uitgebreid met een semipermanente aanbouw. De uitbreiding wordt gerealiseerd aan de zijkant (ter plaatse van het huidige parkeerterrein) en aan de achterkant van het huidige gemeentehuis. Op het grasveld achter het gemeentehuis zal een parkeerplaats worden aangelegd.

De benodigde omgevingsvergunning voor de te realiseren uitbreiding is inmiddels aangevraagd. De omgevingsvergunning zal naar verwachting op 20 augustus door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelharnis worden verleend. Direct daarna wordt gestart met de werkzaamheden.

Parkeren
Het huidige parkeerterrein bij het gemeentehuis van Middelharnis zal hierdoor vanaf 20 augustus 2012 niet meer toegankelijk zijn. Om parkeer- en verkeersoverlast in de woonwijken in de nabije omgeving van het gemeentehuis van Middelharnis te beperken, is aan de medewerkers van de gemeente Middelharnis verzocht te parkeren op het parkeerterrein bij Recreatiecentrum De Staver (116 parkeerplaatsen) en het parkeerterrein bij Keukencentrum Tieleman (205 parkeerplaatsen). Deze organisaties verlenen hiervoor hun medewerking. De gemeente Middelharnis heeft dit verzoek ook gedaan aan de scholen in de directe omgeving. Eventuele parkeer- en verkeeroverlast kan ondanks de alternatieven niet voor 100% worden uitgesloten. De bewoners in de directe omgeving van het gemeentehuis zijn hierover geïnformeerd.

Gemeentehuis bezoeken
Bezoekers van het gemeentehuis kunnen vanaf week 34 tijdelijk (tot begonnen wordt met de herinrichting van de Koningin Julianaweg) hun auto op het plein voor het gemeentehuis parkeren. Hier geldt een blauwe zone, waar alleen met een parkeerschijf geparkeerd mag worden gedurende max. 30 minuten.