“Genade betekent ‘vol’. Ben je vol van God?”

27 september 2012

Op dindagavond 25 september 2012 is ds. K. Veldman (Hersteld Hervormd) uit Alblasserdam te Oude-Tonge. Hij spreekt, op uitnodiging van de SGP Goeree-Overflakkee, naar aanleiding van 2 Petrus 3 de verzen 11 t/m 14. De preek is over 1. Benaarstig u en 2. Verwachtende. De bijeenkomst is in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Oude-Tonge.

De SGP organiseert regelmatig een tijdrede. Vaak wordt een predikant van buiten het eigen gebied gevraagd als spreker. Een tijdrede heeft het karakter van een kerkdienst. De inhoud is sterk appellerend. De kenmerken van deze tijd worden in het Bijbels licht geplaatst.

Niets over emeritaat
Ditmaal is ds. K. Veldman, geen onbekende predikant, aanwezig te Oude-Tonge. In 2010 schreef het RD over hem: Ds. K. Veldman was hersteld hervormd predikant te Vriezenveen. Hij ging vorig jaar met emeritaat, maar niet met vreugde. „Onze kerkorde schrijft het voor, maar de Dordtse Kerkorde niet. Ik lees in Gods Woord niets over emeritaat. Een predikant wordt voor zijn leven geroepen. Denk maar aan Johannes op Patmos”, zegt ds. Veldman in zijn woning in Alblasserdam. „Hij stond in zijn ouderdom in de dienst van de Heere. Ik heb op de synode voorstellen gedaan om tot een latere of geen emeritaatsleeftijd te komen, maar daar was geen meerderheid voor.” Voordat hij met emeritaat ging, vroeg ds. Veldman aan de Heere hoe hij nu verder moest. Vrij snel daarna kreeg de predikant een brief van de gemeente Alblasserdam met het verzoek bijstand in het pastoraat te verlenen. Tot zover het RD.

1. Benaarstigen
Als het gaat om benaarstigen, het eerste punt, dan vraagt dat om levensheiliging. Niet alleen aan de buitenkant, “zoals een kunstbloem”, maar van binnenuit. “Spreek met de kinderen over de Rechter van hemel en aarde. Dat is de Heere Jezus. Niet streng, maar met liefde. Ben je nog onbekeerd? Vraag het Hem, want je kan nog bekeerd worden”, stelt ds. Veldman. “Genade betekent ‘vol’. Ben je vol van God?”

2. Verwachtende
Het tweede punt is verwachtende. Petrus keek uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de plek waar Gods kinderen samen met de Heere zullen verblijven. “Dan moeten we de rode loper maar uitleggen. Het moet zichtbaar zijn dat we de Heere verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord”, licht ds. Veldman toe. “Het belangrijkste is of we onze schuld kennen en of we weten gewassen en gereinigd te zijn. Het leven is Christus. Laten we ons klaar maken voor de reis.”

Tot slot volgen enkele hartelijke woorden richting de SGP-ers. “Zeg maar dat niemand de vrijheid heeft om de duivel te dienen. Alleen bij Jezus is leven.”

De SGP Goeree-Overflakkee heeft de Bijbel als uitgangspunt. Het verkiezingsprogramma 2013-2016 heet daarom “Daad bij het Woord”. De SGP roept op om Bijbelgetrouw te kiezen en om de daad bij het Woord te voegen.

Door: ir. K. J. Nipius, bestuurslid SGP Goeree-Overflakkee