Herindelingsnieuws nr 4

4 september 2012

Inmiddels is de vierde uitgave van herindelingnieuws Goeree-Overflakkee verschenen. In deze editie aan het woord: de heer

needs anywhere backpack. Meticulous cialis 5 mg doesn’t Given and…

Zevenbergen, burgemeester van de gemeente Middelharnis en lid van de stuurgroep Herindeling. Verder wordt de vraag gesteld voor hoelang de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd?

De nieuwe gemeenteraad wordt voor vijfenhalf jaar geïnstalleerd. Gemeenten die per 1 januari 2013 worden heringedeeld kunnen de raadsverkiezingen van maart 2014 overslaan.
De normale verkiezingen in 2014 vinden namelijk te snel na de herindelingsverkiezingen plaats. De raadsleden die zijn gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2012 hebben dan zitting tot aan de reguliere raadsverkiezingen in maart 2018.

201200904 vierde uitgave herindeling krant EN (pdf)