Nieuwe gemeente krijgt Klant Contact Centrum

29 september 2012

‘Met ingang van de herindelingsdatum maakt de gemeente Goeree-Overflakkee gebruik van een Klant Contact Centrum (KCC) voor de centrale dienstverlening. Dit is een wijziging in de manier waarop inwoners geholpen worden wanneer zij de gemeente met een vraag benaderen’. Dat staat in de 5e herindelingsuitgave in het Eilanden Nieuws.

Wat is een KCC?
Het KCC vindt zijn basis in wat men noemt Antwoord@. Dit is een dienstverleningsconcept waarbij de gemeente de klant nog beter van dienst is. Het maakt niet uit of de vraag digitaal, persoonlijk, per post of telefonisch wordt gesteld. De bedoeling is dat elke binnenkomende vraag op dezelfde manier wordt beantwoord. Het KCC wordt het portaal waar inwoners, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle gemeentelijke producten en diensten van
ketenpartners en verwijst gericht naar andere overheidsdiensten.

Het KCC van de gemeente Goeree-Overflakkee
Voor nagenoeg alle vragen en transacties kunnen inwoners terecht bij de publieksbalie, op de website (www.goeree-overflakkee.nl) of door te bellen met het Klant Contact Centrum (KCC). Welk kanaal ook wordt gebruikt, het antwoord en ook de manier van behandelen is gelijk. Dit kan niet allemaal in één keer worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat vanaf 2015 tachtig procent van de binnenkomende vragen door een medewerker van het KCC worden beantwoord.

Werken op afspraak
Vanaf 1 januari 2013 wordt gestart met zoveel mogelijk werken op afspraak. Op deze manier kunnen inwoners heel gericht, sneller en nagenoeg zonder wachttijd worden geholpen.

Vijfde uitgave herindeling krant EN (pdf)