Adrie van Gurp

19 oktober 2012

Ik ben Adrie van Gurp, 50 jaar. Woonachtig net buiten Ooltgensplaat. Sinds 1994 maak ik deel uit van de SGP-fractie van de gemeente Oostflakkee, waarvan de laatste zeven jaar als fractievoorzitter.

Samen met mijn broer heb ik een glastuinbouwbedrijf. Door mijn agrarische achtergrond liggen de belangen van die sector me na aan het hart. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik mij zal inzetten voor een goede zoetwatervoorziening voor agrariërs, nu het Volkerak-Zoommeer wellicht zout wordt in verband met de blauwalgproblematiek.
Verder vind ik het belangrijk dat voldoende ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden worden geboden aan agrarische bedrijven, natuurgebieden waar mogelijk worden geoptimaliseerd en wordt voorkómen dat schaarse landbouwgrond wordt opgeofferd aan natte natuur.
Niet alleen agrariërs, maar alle bedrijven verdienen ontwikkelingsmogelijkheden. Ik zie het dan ook als vanzelfsprekend dat de lokale overheid goede contacten onderhoudt en meedenkt met bedrijven, maar hen ook voldoende faciliteert. Dat is van groot belang voor de economie van ons eiland. Zeker nu na D.V. 1 januari de fysieke afstand tot (het centrum van) de politiek
groter wordt, is het belangrijk dat je als raadslid het contact met de bevolking houdt. Dat kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Door bijvoorbeeld bezoeken aan dorpsraden en bedrijven kom je te weten wat er leeft.

Landbouw en visserij verdienen ruimte
Landbouw en visserij zijn van oudsher belangrijke economische pijlers op ons eiland. Nog steeds zijn deze bedrijfstakken prominent zichtbaar. Zeker nu landbouw en visserij door allerlei (markt)omstandigheden onder druk staan, verdienen zij het dat de gemeente met hen meedenkt en ruimte aan hen geeft. De SGP wil zich daarom inzetten voor behoud van de Stellendamse visafslag en toegankelijkheid van de Stellendamse haven. Verder zal de SGP al het mogelijke doen om een zoetwatervoorziening voor agrariërs te garanderen en ruimte te bieden voor passende andere activiteiten op (voormalige) agrarische percelen.

Landbouw en visserij verdienen ruimte
De SGP stáát ervoor