Daan Markwat

19 oktober 2012

Geachte kiezer, ik ben Daan Markwat, woon in Dirksland en ben 39 jaar oud.  Ik heb bedrijfskunde met een specialisatie bestuurskunde gestudeerd. Sinds maart 2006 ben ik raadslid voor de SGP in Dirksland. Vanaf 2010 mag ik de functie van fractievoorzitter uitoefenen.Naast gemeenteraadslid ben ik voorzitter van het bestuur van de Prins Mauritsschool te Dirksland en secretaris van de Identiteitsraad van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Een belangrijk thema in Dirksland, dat de laatste jaren tot uiting is gekomen in diverse projecten in de verschillende kernen, is het bouwen van woningen naar behoefte. Momenteel wordt een groot project aan de zuidrand van Dirksland gerealiseerd. In dit bouwproject (De Nieuwe Gooye) wordt reguliere woningbouw gecombineerd met de bouw van stijlvolle zorg-/wooneenheden voor CuraMare en Sjaloom Zorg. Op Goeree-Overflakkee neemt de zorgsector, met het ziekenhuis in Dirksland en een flink aantal zorginstellingen verdeeld over de kernen, een prominente plaats in, zowel op het gebied van werkgelegenheid als in dienstverlenend opzicht. Het is daarom belangrijk dat ook in de nieuwe gemeente Goeree-
Overflakkee de belangen van de zorgsector, daar waar mogelijk, op actieve wijze worden behartigd, zodat deze sector ook in de toekomst op ons eiland kan blijven floreren.

Oplossingsgerichte dienstverlening
De gemeentelijke organisatie moet gericht zijn op dienstbaarheid aan burgers. De ambtenaren moeten daarom deskundig en communicatief vaardig zijn. Contacten met burgers moeten niet gericht zijn op het zoeken van problemen, maar op het vinden van oplossingen. Verder moet de gemeente volgens de SGP helder, tijdig en proactief informatie verstrekken aan burgers en bedrijven. De SGP maakt zich sterk voor een goed bereikbare gemeentelijke organisatie. We denken daarbij aan uitbreiding van dienstverlening via internet, voldoende avondopenstellingen en bijvoorbeeld bezoeken aan huis bij minder mobiele inwoners.

Oplossingsgerichte dienstverlening
De SGP stáát ervoor