Groen licht voor eerste VRR (brandweer)kazerne in de regio

19 oktober 2012

De gemeenteraad van de gemeente Goedereede stelde op 22 december 2011 het bestemmingsplan “Brandweerkazerne Goedereede” vast. Het nieuwe bestemmingsplan is de basis voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne te Goedereede. De kazerne wordt gerealiseerd in het gebied dat ligt tussen de N57, de Vissersweg en de Koningspleisterplaats. Voor de kazerne wordt een tweede ontsluiting aangelegd naar de Vissersweg. Op woensdag 31 oktober wordt het bouwbord ten behoeve van de bouw van de eerste VRR (brandweer)kazerne in de regio Rotterdam-Rijnmond onthuld.

De huidige brandweerkazerne voldoet niet meer aan de eisen van de tijd op het gebied van stalling (ruimte) en inrichting (ARBO). De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil de huidige kazerne vervangen door nieuwbouw die voldoet aan de eisen van deze tijd. Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State deed 17 oktober uitspraak waarbij alle ingediende beroepen ongegrond zijn verklaard. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zal samen met de gemeente de nieuwe brandweerkazerne realiseren.