Kees van Dam

19 oktober 2012

Mijn naam is Kees van Dam. Woonachtig in Middelharnis, ben gelukkig getrouwd met Hélène en we hebben vijf kinderen ontvangen. Ik maak ruim 13 jaar deel uit van de SGP-fractie van de gemeenteraad in de gemeente Middelharnis, waarvan al jaren als fractievoorzitter. Daarnaast ben ik plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad bij afwezigheid van de burgemeester. In de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis/Sommelsdijk vervul ik het ambt van ouderling-kerkvoogd.  Ik ben 23 jaar werkzaam bij Woongoed GO, waarvan de laatste jaren in de functie van hoofd projecten en techniek.

Voor mij is het op een juiste manier aansturen van de fractie een speerpunt. Daarbij is het de uitdaging om zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars sterke punten om zo tot een gedegen, onderbouwd en betrouwbaar standpunt te komen. Daarbij is de Bijbel,
Gods onfeilbare Woord, ons kompas. Daarnaast hebben met name de kleine kernen mijn bijzondere aandacht. Er moet de komende tijd aandacht zijn voor voldoende woningen voor ouderen en jongeren, maar ook goed onderhoud van wegen en groen.  Ook zijn de begrippen kust, rust en ruimte me dierbaar. Geen grootschalige recreatie; laat ons eiland er vooral zijn
voor onze eigen inwoners, waarbij gasten uiteraard van harte welkom zijn. Tot slot is een gedegen en verantwoord financieel beleid noodzakelijk, waarbij de belastingdruk voor onze inwoners zo laag mogelijk moet zijn.

Verantwoorde lage lasten voor burgers en ondernemers
De gemeente geeft gemeenschapsgeld uit. Daarom moeten de uitgaven van de gemeente doelmatig, sober en verantwoord zijn. De gemeente moet een gezond financieel beleid voeren, waarin ruimte is om risico’s op te vangen. De SGP is voorstander van terughoudendheid bij het heffen van gemeentelijke belastingen. Verhoging van die belastingen met meer dan het inflatiepercentage is pas aan de orde nadat bezuinigingen onvoldoende financiële ruimte opleveren. Als er structurele financiële meevallers zijn, moeten die mede worden gebruikt om de belastingdruk te verminderen.

Verantwoorde lage lasten voor burgers en ondernemers
De SGP stáát ervoor!