Meer vissers mogen met pulskor vissen

24 oktober 2012

Meer Nederlandse vissers mogen op tong en schol gaan vissen met de pulskor. Daarover hebben de Europese visserijministers en de Europese Commissie dinsdag in Brussel overeenstemming bereikt. Dat biedt ook kansen voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee. De afgelopen tijd zijn er in Nederland 42 schepen uitgerust met de pulskor, een visnet dat vlak boven de zeebodem zweeft en met kleine elektrische prikkels de vissen op de bodem laat schrikken waardoor ze in het net belanden.

Deze manier van vissen zorgt voor veel minder bodemberoering en bijvangst dan de traditionele boomkor. Daarnaast kost het vissen veel minder brandstof. Er zijn de afgelopen tijd veel aanvragen gedaan voor de aanschaf van zo’n innovatief vistuig. Met de uitbreiding kunnen de huidige aanvragen op de wachtlijst worden gehonoreerd.

Staatssecretaris Bleker (Landbouw) toonde zich dinsdag tevreden over het bereikte akkoord. „Nederlandse vissers kunnen verder met de innovatie, duurzame visserij én rendabel ondernemen.”

Bij de onderhandelingen in Brussel over de voorwaarden voor het visserijfonds voor de periode 2014-2021 is ook de mogelijkheid opgenomen om een beperkt aantal schepen uit de vaart te nemen. Dit biedt Nederland de mogelijkheid voor een eventuele sanering van de garnalenvissersvloot.

De Europese ministers hebben een akkoord bereikt over de voorwaarden voor steun aan de visserijsector voor investeringen in innovatie en duurzaamheid.