Overeenstemming kosten overdracht milieutaken tussen ISGO en DCMR

22 oktober 2012

Gemeenten houden in ons land toezicht op de milieukwaliteit binnen hun gemeente. Zij verstrekken milieuvergunningen aan bedrijven en houden toezicht op naleving daarvan. Daarmee wordt milieuvervuiling en overlast voor de omgeving voorkomen. Vanwege een aantal landelijke incidenten moeten die taken vanaf 2013 uitgevoerd worden door grotere regionale diensten. Dit heeft het Rijk besloten. Voor Goeree-Overflakkee wordt dat de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Deze overdracht van taken is vertraagd doordat dit meer geld gaat kosten voor de gemeenten. Al in maart 2011 hadden de gemeenten op Goeree-Overflakkee de intentie uitgesproken de taken te willen overdragen. De voorwaarde was dat dit de gemeenten geen extra geld zou gaan kosten.

Na langdurige onderhandelingen zijn de gemeenten op Goeree-Overflakkee, verenigd in het ISGO, akkoord gegaan met overdracht. De DCMR bleek niet in staat te zijn geheel aan de gestelde financiële voorwaarden te voldoen. Een beperkte kostenstijging moest toch geaccepteerd worden.

Namens het ISGO heeft voerde de portefeuillehouder Milieu Frans Tollenaar, die ook wethouder in de gemeente Goedereede is, de onderhandelingen. Hij gaf aan dat lang is vastgehouden aan de oorspronkelijke eis van budgetneutrale overdracht. Voor de DCMR bleek dit echter niet mogelijk te zijn. Goeree-Overflakkee zou daarmee een aanzienlijk kostenvoordeel krijgen ten opzichte van de gemeenten die al deelnemen in de DCMR.

Tollenaar gaf aan dat een compromis is gesloten waarmee alle colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten akkoord kunnen gaan. “De kostenstijging is beperkt gebleven. De tarieven zijn behoorlijk lager dan de gebruikelijke tarieven van de DCMR en liggen voor vijf jaar vast. Uniek is dat we op Goeree-Overflakkee een dependance van de DCMR krijgen. Deze zal een plek krijgen in de nieuwe gemeente. Zo kunnen we inwoners en bedrijven blijven bedienen en het voorkomt verkokering. Bovendien zijn wij hiermee voorzien van de best geoutilleerde dienstverlening op dit gebied. Ook daaraan hechten wij veel waarde. Ik ben dus blij dat we het eens zijn geworden”, aldus een tevreden Tollenaar.