Politieke partijen bekend voor raadsverkiezingen 21 november 2012

19 oktober 2012

Op vrijdag 12 oktober is tijdens een openbare zitting van het hoofd stembureau door burgemeester Zevenbergen vastgesteld en bekend gemaakt welke politieke partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tevens heeft het centraal stembureau op donderdag 11 oktober de nummering van de kandidatenlijsten en de geldige lijstencombinaties vastgesteld. Dat is te lezen in herindelingsnieuws nr. 6, dat verscheen in het Eilanden Nieuws. Daarnaast geeft burgemeester G. v.d. Velde-de Wilde van Goedereede tekst en uitleg in de rubriek: ‘Aan het woord’.

In deze rubriek komt telkens iemand aan het woord die  nauw  betrokken  is  bij  de  herindeling.  Met  de antwoorden  op  een  drietal  vragen  wordt  een  actueel onderwerp belicht. In deze editie aan het woord: mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde, burgemeester
van  de  gemeente  Goedereede  en  lid  van  de  Stuurgroep Herindeling.

U bent lid van de Stuurgroep Herindeling, hoe omschrijft u de rol van de Stuurgroep in het herindelingsproces?

De   Stuurgroep   vergadert   tweewekelijks   en   bestaat formeel  uit  vier  burgemeesters  en  vier  wethouders van de gemeenten op het eiland. De vier gemeentesecretarissen  zijn  bij  de  Stuurgroep  aanwezig  als  vaste adviseurs.  De  Stuurgroep  beslist  over  voorstellen  die
de medewerkers doen ter voorbereiding van de herindeling. Gezamenlijk dragen wij zorg voor een zo goed mogelijke  voorbereiding  van  de  herindeling.  Door mijn  benoeming  als  waarnemend  burgemeester  van de  gemeente  Albrandswaard  kan  ik  helaas  mijn  taak
in  de  Stuurgroep  niet  tot  het  eind  vervullen.  Ik  ben er echter van overtuigd dat mijn collega’s in de Stuurgroep ook zonder mij zorg zullen dragen voor een uitstekende start van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Wat is voor u het belangrijkste punt om een bijdrage aan te leveren?

Er  werken  veel  mensen  bij  de  gemeenten,  het  ISGO en  Binnenhof/Webego,  in  totaal  gaat  het  om  zo’n  400 medewerkers.  Ik  vind  een  zorgvuldige  inpassing  van zeer groot belang. Ik heb vertrouwen in de plaatsingscommissie   die   momenteel   gesprekken   voert   met diverse medewerkers. Op 15 augustus startte de plaatsingsprocedure   voor   de   ambtelijke   functies   in   de nieuwe  gemeente  Goeree-Overflakkee.  Medewerkers
konden hun belangstelling kenbaar maken voor maximaal drie functies.
Het is nu aan de plaatsingscommissie om een advies te formuleren voor de heer B. Marinussen. Als beoogd gemeentesecretaris zal hij de medewerkers bij het nieuw
te  vormen  college  van  burgemeester  en  wethouders voordragen  voor  benoeming  in  hun  nieuwe  functie. Als  lid  van  de  Stuurgroep  heb  ik  maar  één  doel  voor ogen;  meewerken  aan  een  goede  start  van  de  nieuwe gemeente  Goeree-Overflakkee.  De  nieuwe  gemeente verdient dat.

Het is natuurlijk erg belangrijk dat alle medewerkers voor 1 januari 2013 weten waar zij aan toe zijn en welke functie zij krijgen. Het hebben van een werkplek en weten waar die is, is ook heel belangrijk. Heeft u zicht op de voortgang van de bouw van de semi-permanente aanbouw en de verbouwing van het gemeentehuis in Middelharnis?

De  Groot  Vroomshoop  is  druk  aan  het  werk  met  de bouw  van  de  semipermanente  aanbouw  die  ‘aan’  het gemeentehuis  in  Middelharnis  wordt  gebouwd.  De materialen die voor het casco van de aanbouw worden gebruikt  bestaan  voor  90%  uit  gebruikte  materialen. Het  bouwproces  ligt  op  schema.  Volgens  planning vindt de oplevering plaats aan het begin van week 50. De aanbesteding voor de verbouwing van het gemeentehuis  in  Middelharnis  is  uitgezet  onder  een  geselecteerde  groep  aannemers.  De  verbouwing  start  naar verwachting in de tweede helft van oktober. Het moet dus zeker haalbaar zijn om op 1 januari 2013 ingerichte  werkplekken  te  hebben.  Graag  vermeld  ik  hierbij nog  dat  er  een  Facebookpagina  is  ontwikkelt  met  actuele  informatie  over  de  herindeling:  www.facebook.com/HerindelingGoereeOverflakkee. Hierop staan ook foto’s van de aanbouw.