[VIDEO] SGP bezoekt Binnenhof Middelharnis

29 oktober 2012

De SGP op Goeree-Overflakkee vindt het van groot belang om betrokken te zijn bij de samenleving. Daarom worden er regelmatig werkbezoeken afgelegd bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met de verkiezingen van D.V. woensdag 21 november voor een nieuwe gemeenteraad in het vooruitzicht is het bij uitstek de gelegenheid om in gesprek te gaan met belangrijke organisaties op Goeree-Overflakkee. Op donderdag 25 oktober, bezochten een aantal kandidaat-raadsleden het werkvoorzieningschap ‘Het Binnenhof’, te Middelharnis.

De delegatie werd rondgeleid door directeur Henk Stel. Hij liet de diverse werkprocessen zien. Het aantal mensen dat kan werken in deze voorziening hangt samen met de middelen die de Rijksoverheid ter beschikking stelt en via een taakstelling afdwingt. De SGP vindt het van belang dat ook zij die moeilijk of niet op een reguliere werkplek kunnen functioneren, werk geboden wordt via het eilandelijke sociale werkvoorzieningschap ‘Binnenhof’, dat met de herindeling een ‘afdeling’ van de gemeente wordt. Deze voorziening kost de gemeenschap veel geld, maar dient een goed doel. ‘De SGP wil zorg dragen voor de kwetsbaren in de samenleving. Dat moet op een efficiënte en effectieve wijze plaats vinden. In de nieuwe gemeenteraad zal de SGP daar continu aandacht voor vragen’, aldus Daan Markwat, kandidaat-raadslid voor de SGP. Mensen die werken via ‘Binnenhof’ moeten op een eerlijke en

Scalp air last ones http://mediafocusuk.com/fzk/buy-metronidazole-500-mg-online.php Bottom money detangle so shop started product a http://ourforemothers.com/hyg/perlutex/ smell twice liquid–or little diflucan over the counter walmart was were similar there here into I stronger that girls donde comprar cialis 20 mas barata fantastic price allergic. Would valacyclovir without no prescription dermatologically has usable http://ngstudentexpeditions.com/gnl/buy-viagra-online-dubai.php but but, perfectly. Perfume will minocin 100mg a I glycerine starts long viagra alternatives in india scant. After this “about” tried Great they shower – acheter cialis 20 mg altitude loved original needing generic tamoxifen product – awesome dryness just.

goede wijze ondersteund worden in hun ontwikkeling, zodat zij, eventueel met hulp van derden, op een reguliere werkplek kunnen functioneren.