Bestuursakkoord duurzame energie Goeree-Overflakkee

1 november 2012

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de colleges van b&w van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee willen een bestuursakkoord sluiten waarmee zij onder andere afspreken maximaal 260 megawatt aan windenergie in 2020 ruimtelijk mogelijk te maken. Op woensdag 31 oktober zijn de vertegenwoordigers van de vier gemeenteraden en provinciale staten geïnformeerd over de inhoud van het bestuursakkoord tijdens een eilandelijke raadsbijeenkomst.

Een centraal uitgangspunt van het akkoord is dat windenergie moet bijdragen aan het versterken van de sociaal-economische structuur en duurzame ontwikkeling van Goeree-Overflakkee en met veel zorg voor landschap en leefomgeving moet worden ingepast. In december wordt het bestuursakkoord door de besturen van de vier gemeenten en de provincie ondertekend.

Onderzoeken
Na de ondertekening zal begin 2013 worden begonnen met een aantal onderzoekstrajecten voordat de gemeenten en provincie definitief kunnen bepalen waar windturbines geplaatst mogen worden. Dit besluit zal naar verwachting eind 2013 door het nieuwe gemeentebestuur en provinciebestuur genomen kunnen worden. De onderzoeken hebben betrekking op de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, gevolgen voor de leefomgeving en het uitwerken van kansen voor financiële deelname, duurzame ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en de economische haalbaarheid.

Tijdens de onderzoeken zullen bewoners, bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden regelmatig op de hoogte worden gehouden en de mogelijkheid krijgen om mee te denken.