Eilanden Nieuws debat voor verkiezingen

14 november 2012

Zoals bekend zullen op 21 november a.s. de gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Voorafgaand hieraan organiseert Eilanden-Nieuws op donderdag 15 november een verkiezingsbijeenkomst in De Staver (‘t Prieel) te Sommelsdijk, waarin de lijsttrekkers van de deelnemende partijen met elkaar in de debat zullen gaan. Iedereen is van harte welkom!

Burgemeester Stoop zal als voorzitter van de Stuurgroep Herindeling Goeree-Overflakkee de verkiezingsavond inleiden met een uiteenzetting van de stand van zaken met betrekking tot de herindeling en wat er nog op stapel staat.

Aan de hand van stellingen en thema’s waarvoor u als lezer van Eilanden-Nieuws vragen kunt indienen (zie kader) zullen de lijsttrekkers hun standpunten over het voetlicht brengen. Het belooft een levendig debat te worden, waaraan u als bezoeker actief kunt deelnemen.

Het geheel staat onder de deskundige leiding van Sharon Kroes van Debat.NL. De verkiezingsavond wordt mogelijk gemaakt door de steun van diverse sponsors.

Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en de verkiezingsavond begint om 19.30 u. Jong en oud zijn hartelijk welkom!