Harmonisatie belastingtarieven

26 november 2012

De gemeente is volgens de Wet Arhi verplicht om binnen twee jaar na de herindelingsdatum de belastingen te hebben geharmoniseerd. Uitzondering hierop is de harmonisatie van de onroerendezaakbelasting (OZB) die binnen drie maanden na de herindelingsdatum geharmoniseerd moet zijn. De komende weken wordt de harmonisatie lokale heffingen behandeld in de gemeenteraden van Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. In de gemeenteraad van Dirksland is donderdag 22 november reeds ingestemd met het voorstel.

De jaarlijkse belastingaanslag zal voor het grootste deel van de inwoners van Goeree-Overflakkee de eerste kennismaking zijn met de nieuwe gemeente. Inwoners, bedrijven en recreanten mogen er van uit gaan dat de belastingheffing vanaf 1 januari 2013 eenduidig, uniform en doelmatig is.

Om te voorkomen dat er na 1 januari 2013 verschillende tarieven en tariefstructuren zijn en dat er verschillende belastingen worden geheven, heeft de stuurgroep Herindeling de huidige vier gemeenteraden geadviseerd om alle belastingverordeningen met ingang van 1 januari 2013 te harmoniseren.Hiermee wordt bedoeld dat de verschillende onderdelen die in de huidige verordeningen van de vier gemeenten staan opgenomen, zoals tarieven en invordering,op elkaar worden afgestemd en op één lijn gebracht worden in nieuwe verordeningen voor de gemeente Goeree-Overflakkee.Het gaat hier om de harmonisatie van de OZB, rioolheffing, reinigingsheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting.

Het gelijktijdig harmoniseren van de belastingen heeft als voordeel dat het een dempend effect heeft. Op sommige onderdelen zullen de tarieven iets stijgen en op andere onderdelen dalen. Door het gelijktijdig te harmoniseren heffen deze bedragen elkaar deels op. Hierdoor wordt voorkomen dat bijvoorbeeld in 2013 een lastenverlichting plaatsvindt en vervolgens in 2014 of 2015 een forse verhoging gaat volgen.

De komende weken wordt de harmonisatie van de lokale heffingen behandeld in de gemeenteraden van Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. In de gemeenteraad van Dirksland is donderdag 22 november reeds ingestemd met het voorstel.

Wijzigingen voor inwoners
Op basis van het advies dat nu voorligt bij de vier gemeenteraden zullengezinnen die eigenaar zijn van een woning in de huidige gemeenten Dirksland, Goedereede en Oostflakkee minder gaan betalen. In de huidige gemeente Middelharnis zullen zij meer gaan betalen. Voor alleenstaanden die tevens eigenaar zijn van een huis, wordt het in de huidige gemeenten Goedereede en Middelharnis duurder en in de huidige gemeenten Dirksland en Oostflakkee goedkoper. Huurders van een woning gaan er in alle huidige gemeenten op vooruit, doordat rioolheffing alleen van eigenaren zal worden geheven.

Voor eigenaren van niet-woningen zullen de lasten in de huidige gemeenten Dirksland en Oostflakkee lager uitpakken en voor Goedereede en Middelharnis hoger. Gebruikers van bedrijfspanden zullen in de huidige gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee minder betalen en in Goedereede iets meer.

Voor de meeste recreanten worden de lasten hoger, afhankelijk of men beschikt over een recreatiewoning of een stacaravan/chalet.

Bovenstaande wijzigingen zijn gebaseerd op gemiddelden per doelgroep per gemeente. Voor sommige individuele gevallen kan het toch iets anders uitpakken.

Bepaalde doelgroepen, zoals ondernemers, recreatieparken en woningbouwverenigingen, zullen na de besluitvorming in de gemeenteraden afzonderlijk worden benaderd om de specifieke wijzigingen voor hen inzichtelijk te maken.

bron: www.herindelinggoeree-overflakkee.nl