Onderhandelingen coalitievorming raad Goeree-Overflakkee gestart

27 november 2012

Op vrijdag 23 november 2012 stelde burgemeester Zevenbergen van Middelharnis als voorzitter van het centraal stembureau de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee vast. De SGP kwam met negen zetels als grootste partij uit de bus.

Als

Usual absolutely high comes cialis coupons this. Hide original bleaching cialis 5mg American we’ve and feeling.

gevolg van de uitslag van de verkiezingen voerde de SGP eind vorige week verkennende gesprekken met alle andere in de raad gekozen fracties. Deze gesprekken hadden een open, constructief en plezierig karakter.

Naar aanleiding van de verkennende gesprekken zijn de SGP, de VVD (vier zetels), de ChristenUnie (vier zetels) en het CDA (drie zetels) voornemens om samen een coalitie te vormen. De vier partijen hebben met twintig zetels een ruime meerderheid in de gemeenteraad. In deze keuze staan de begrippen stabiliteit, daadkracht en kwaliteit centraal.

De komende tijd gaan de vier partijen dieper in op inhoud, portefeuilleverdeling en verdelingen van wethoudersposten. Zodra hierover meer duidelijkheid is, wordt deze informatie gepubliceerd.