SGP wil graag buurtpreventieteams stimuleren in dorpskernen

13 november 2012

De SGP wil graag buurtpreventieteams stimuleren in de diverse dorpskernen. Op ons eiland zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan met zogenaamde buurtpreventieteams. Zij kunnen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van de samenleving. Leden van zo’n team mogen niet meer en niet minder dan iedere andere buurtbewoner. Het is in die zin geen extra ‘bewakingsdienst’ in de wijk. Het zijn, echter, wel oplettende wijkbewoners die bereid zijn anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook hebben ze een signalerende functie. Immers, bewoners van de buurt weten het beste wat ongewoon en verdacht is in de buurt. Door korte communicatielijnen met de politie en gemeente kan snel actie ondernomen worden in dergelijke situaties.

Op dinsdag 30 oktober vond in het Haegse Huus in Stellendam een kick-off meeting plaats voor nieuwe en bestaande leden van het buurtpreventieteam Stellendam. Tijdens deze bijeenkomst konden de leden kennismaken met elkaar en werden er veiligheidsvesten en zaklampen uitgedeeld.

Tweede seizoen buurtpreventie Stellendam
Dit seizoen bestaat het buurtpreventieteam Stellendam uit 28 leden. Het buurtpreventieteam Stellendam bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp. Op 30 oktober overhandigde burgemeester Ger van de Velde-de Wilde officieel hun veiligheidsvesten en zaklampen. Dankzij deze vesten zijn ze goed zichtbaar in het donker. Ook functioneren de leden van het team als aanspreekpunt voor de inwoners van Stellendam.

De leden van het buurtpreventieteam lopen ’s avonds in groepen door Stellendam en melden onveilige of verdachte situaties bij de politie. Ook attenderen ze buurtbewoners op onveilige situaties rondom hun woning. Door nauwe samenwerking en korte communicatielijnen met de politie, willen ze woninginbraken voorkomen. Buurtpreventie betekent ‘buur voor de buurt zijn’. Dat brengt de buurt in beweging en levert concrete resultaten op.

‘Ik wens het buurtpreventieteam Stellendam veel succes toe in dit tweede seizoen. Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom,’ aldus loco-burgemeester Frans Tollenaar.

Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met Johan van Oeveren; dit kan per e-mail via johan.van.oeveren@rijnmond.politie.nl of telefonisch via 0900 – 8844. Ook kunt u contact opnemen met John Rietdijk, de coördinator van het buurtpreventieteam in Stellendam; dit kan per e-mail via buurtpreventiestellendam@live.nl.