Interview Ons EIland: ‘SGP wil naar alle burgers toe’

29 november 2012

Op donderdag 29 november publiceerde ‘Ons Eiland’ een interview met de fractieaanvoerder van de SGP: Kees van Dam. Hieronder het interview:
”Hij trekt het zich aan: de politiek staat blijkbaar te ver van de burgers af om te gaan stemmen. Dat is de conclusie van SGP-lijsttrekker Kees van Dam, die met zijn partij maar liefst bijna 6000 stemmen haalde tijdens de gemeenteraadverkiezingen vorige week. Van de eilandelijke bevolking liet 45 procent het afweten. Gemiste kans. De volgende mogelijkheid is er pas weer over vijf jaar.

Desondanks wordt nu een coalitie gevormd tussen SGP (9 zetels), CU (4), CDA (3) en VVD (4). Naar verwachting ligt er volgende week een coalitieakkoord. Ons Eiland sprak met Kees van Dam, over de vaak bevooroordeelde rol die het ‘karikatuur’ SGP in de samenleving heeft. Volgens Van Dam zijn het niet alleen principiële mensen die zijn vertegenwoordigd binnen zijn partij, “het zijn ook mensen die kwalitatief goede bestuurders zijn en die álle belangen van het eiland behartigen.”

Vlak na de verkiezingsuitslag kreeg de lijsttrekker veelvuldig te horen dat helaas de SGP alweer had gewonnen en er dus niets zou veranderen op het eiland. “Dat heeft me gestoord en pijn gedaan. Alsof we geen oog hebben voor de inwoners van het eiland en alleen maar bezig zouden zijn met onze eigen politiek. We hebben wel een fundament, maar zijn niet fundamentalistisch.”

De SGP staat volgens Van Dam altijd open voor gesprek. “Begrip voor elkaar krijg je nu niet, omdat bij velen onbekend is hoe wij er in staan. We willen met elkaar, christenen en niet-christenen op dit eiland met zijn eigen cultuur leven. Met elkaar in gesprek gaan geeft een bredere blik en kan verrijkend zijn. We zijn er voor de samenleving. Het coalitieprogramma, de agenda voor de toekomst, is naar verwachting volgende week af en voor iedereen digitaal opvraagbaar. Dat willen we zo breed mogelijk neerzetten. We houden ons er ook aan. Over vijf jaar kan de burger ons daarop afrekenen.”

Uitdaging
Waar de SGP op ‘afgerekend’ kan worden, behelst onder meer het voorkomen van stilstand op ons eiland. Dat wordt een hele uitdaging volgens Van Dam, die de gesprekken met alle coalitiepartijen en hun speerpunten heeft afgerond. Morgen worden de portefeuilles verdeeld. Met CU en CDA vormt de SGP een meerderheid, maar “dat vonden we een smalle basis en leek ons niet verstandig. Bovendien zou het geen recht doen aan de verkiezingen. Zodoende wilden we de VVD er bij, die wat betreft hun programma dicht tegen ons aan zit.”

Procesvorming
De SGP wil sturen op een klantgerichte en oplossingsgerichte dienstverlening voor de burger. Dat contact met die burger kan volgens Van Dam alleen maar als je als gemeente achter de vergadertafel vandaan komt en de wijk intrekt, wéét wat er leeft in de kleine kernen waarvan de identiteit volgens de SGP behouden dient te worden. In dat opzicht start de gemeenteraad -bij goedkeuring ervan- vanaf 2 januari om de veertien dagen op donderdagavond met een nieuwe vergaderstructuur, BOB genaamd. BOB staat voor Beeldbepalend (actieve deelname door burgers en andere betrokkenen), Opiniërend (gemeente) en Besluitvormend (gemeente). Doel hiervan is tal van partijen uit de samenleving te betrekken bij de procesvorming.”

bron: Ons Eiland 29 november 2012

20121129 Artikel Ons Eiland (pdf)