Speerpunten van de SGP jongeren op Goeree-Overflakkee

17 november 2012

De jongeren van de SGP hebben een aantal speerpunten opgesteld die zij van groot belang vinden. In 10 punten komen de belangrijkste zaken aan de orde. De punten zijn op de campagneavonden van de SGP toegelicht. De kandidaat-raadsleden zijn bijzonder blij met deze betrokkenheid. Zij hebben dan ook de SGP jongeren van Goedereede en Flakkee uitgenodigd om, begin 2013, met elkaar door te praten over deze punten.

Voldoende betaalbare starterwoningen voor jongeren
De SGP-jongeren zijn van mening dat alle jongeren die op het eiland Goeree-Overflakkee willen blijven wonen, dit ook moeten kunnen. Voldoende starterswoningen en voordelige huurhuizen zijn dan ook noodzakelijk.

Kwalitatief goed onderwijs is de basis voor de jeugd
De jeugd van de gemeente Goeree-Overflakkee verdient kwalitatief goed onderwijs. Het is essentieel dat in alle kernen van ons eiland christelijk basisonderwijs gegeven blijft worden. Graag willen we peuters de mogelijkheid bieden om de peuterjaren op een christelijke peuterspeelzaal door te brengen. Tevens is voldoende middelbaar onderwijs op het eiland noodzakelijk. De SGP-jongeren vinden dat jongeren in beginsel op het eiland naar een middelbare school moeten kunnen.

Behoud van basisvoorzieningen in de kernen
Het beleid van de gemeente moet gericht zijn op handhaving van de basisvoorzieningen in de grotere kernen van ons eiland. Een goed woon- en leefklimaat wordt mede bepaald door de aanwezigheid van voorzieningen. Voor geld- en postzaken en de dagelijkse boodschappen moeten inwoners hun dorp niet uit hoeven.

Degelijk en betrouwbaar bestuur noodzakelijk in moeilijke tijden
De SGP-jongeren prefereren degelijk en betrouwbaar bestuur boven persoonlijke avontuurtjes in het gemeentehuis. Deze tijd vraagt om bestuurders van onze nieuwe gemeente die het belang van de inwoners op het oog hebben. De overheid moet zich dan ook dienend opstellen tegenover de burgers. De SGP bewijst al jaren dat dit bij deze partij in goede handen is.

De werkgelegenheid op ons eiland moet behouden blijven
Onze eiland biedt door haar unieke ligging aan veel mensen werk. Om dit in de toekomst veilig te stellen zal de gemeente diverse bedrijfstakken moeten stimuleren om te innoveren. In eerste instantie denken we hierbij aan de visserij. Bedrijven in deze sector moeten voldoende mogelijkheden krijgen om mee te gaan in de veranderingen die de sector ondergaat. Ook de agrarische sector en het toerisme verdienen deze aandacht.

Geen stimulans voor massatoerisme naar ons eiland
De toeristen die ons eiland bezoeken komen voor de rust en de ruimte. Niet voor niets is in het recente verleden Ouddorp uitgeroepen tot beste badplaats van het jaar. De keuze die gemaakt is om ruimte te geven aan deze doelgroep moet worden gehandhaafd. Onze voorkeur gaat uit naar een kwaliteitsslag boven een kwantiteitsslag op ons eiland.

Behoud van identiteit van Goeree-Overflakkee
Ons eiland heeft een eigen identiteit. Hier zijn we zuinig op. Als SGP-jongeren roepen we op om deze identiteit in alle breedte inhoud te geven en te respecteren. Grootse evenementen op zondag passen hier niet bij. De SGP-jongeren zijn voor de rust op zondag. Openstelling van winkels en sportactiviteiten passen daar niet bij.

Natuurontwikkeling prima, maar niet ten koste van landbouw
De laatste jaren is op ons eiland weer veel ruimte gekomen voor de natuur. We zijn uiteraard trots op onze prachtige natuur. We zien echter niet graag dat de aanleg van natuurgebieden ten koste gaat van kostbare landbouwgronden.

De bereikbaarheid van ons eiland moet worden gewaarborgd
Omdat veel inwoners van ons eiland elders werken of studeren, is een goede bereikbaarheid noodzakelijk. Ook de toeristen die op mooie dagen ons eiland bezoeken verlangen een goede doorstroming. Aandacht voor de bereikbaarheid is essentieel om nu en in de toekomst het wonen, werken en recreëren op ons eiland op een hoog niveau te houden.

Hulpdiensten moeten altijd op tijd aanwezig kunnen zijn
Ambulanceposten zijn noodzakelijk om binnen onze uitgestrekte nieuwe gemeente binnen de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Verder verdient onze brandweer de juiste accommodaties op de juiste plaatsen binnen onze gemeente. Om goede hulpverlening te garanderen, moet dit een prioriteit zijn.