[Video] Werkbezoek visafslag Stellendam

13 november 2012

Op vrijdag 2 november brachten kandidaat-raadsleden van SGP Goeree-Overflakkee een bezoek aan de visafslag in Stellendam. Samen met huidige fractieleden en bestuursleden van de plaatselijke kiesvereniging Goedereede werden ze geïnformeerd over de actualiteit in de visserijsector. ‘Het is van groot belang dat we innovatie in de visserij blijven steunen en faciliteren’, aldus Peter Grinwis, kandidaat-raadslid voor de SGP.

Aan het einde van het bezoek werd besproken hoe het gebied in de toekomst ingevuld kan worden. De huidige gemeente Goedereede heeft middels een bestemmingplan ontwikkeling mogelijk gemaakt. Door innovatie is in de toekomst ruimte nodig voor expansie van de diverse visserijgerelateerde bedrijven, zo werd duidelijk. ‘Goede ideeën zijn van harte welkom’, aldus de directeur. ‘De SGP zal zich blijven inzetten voor behoud, stimulering en innovatie van de visserij en de daarmee samenhangende werkgelegenheid’, aldus Peter Grinwis, kandidaat-raadslid voor de SGP.