Visserij is een belangrijke economische pijler voor het eiland

7 november 2012

Op vrijdag 2 november brachten kandidaat-raadsleden van SGP Goeree-Overflakkee een bezoek aan de visafslag in Stellendam. Samen met huidige fractieleden en bestuursleden van de plaatselijke kiesvereniging Goedereede werden ze geïnformeerd over de actualiteit in de visserijsector. ‘Het is van groot belang dat we innovatie in de visserij blijven steunen en faciliteren’, aldus Peter Grinwis, kandidaat-raadslid voor de SGP.

Directeur Johan van Nieuwenhuijzen leidde de SGP-delegatie met veel enthousiasme rond in de visafslag. De aanvoer van deze morgen was verkocht en werd verwerkt. Wel klonken zorgen door. Het akkoord van deze week om een impuls te geven aan de pulskor, staat toch ter discussie, zo was ook op de werkvloer te horen. Het is juist de pulskor die ervoor zorgt dat vis van betere kwaliteit wordt gevangen, terwijl deze vangstmethode ook nog eens duurzamer is dan traditionele methoden. Verder wordt meer dan 50% brandstof bespaard bij deze manier van vissen. Ook de lokale economie rondom Stellendam profiteert hiervan. Diverse bedrijven doen mee in deze innovatie, waarin de regio vooroploopt.

Van levensbelang voor de visserijsector is de bevaarbaarheid en het op diepte houden van de vaargeul, het Slijkgat. De directeur wees nogmaals op de afspraken die in het verleden zijn gemaakt in het akkoord-Alders. In dat akkoord is het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk gesteld voor het uitbaggeren van de vaargeul. Het akkoord werd destijds gesloten i.v.m. de komst van de Tweede Maasvlakte. Het SGP-programma sluit daar naadloos bij aan: ‘De visafslag binnen de gemeente dient behouden te blijven en de toegang tot de haven in Stellendam dient gewaarborgd te worden’. Verder is de SGP op Goeree-Overflakkee van mening dat de nieuwe gemeente de visserijtak moet faciliteren en waar mogelijk innovatie moet stimuleren.

Aan het einde van het bezoek werd besproken hoe het gebied in de toekomst ingevuld kan worden. De huidige gemeente Goedereede heeft middels een bestemmingplan ontwikkeling mogelijk gemaakt. Door innovatie is in de toekomst ruimte nodig voor expansie van de diverse visserijgerelateerde bedrijven, zo werd duidelijk. ‘Goede ideeën zijn van harte welkom’, aldus de directeur. ‘De SGP zal zich blijven inzetten voor behoud, stimulering en innovatie van de visserij en de daarmee samenhangende werkgelegenheid’, aldus Peter Grinwis, kandidaat-raadslid voor de SGP.

[nggallery id=4]