Werkbezoek bij Mol Agrocom Oude-Tonge

17 november 2012

De SGP op Goeree-Overflakkee wil graag in contact blijven met de samenleving. Eén onderdeel daarvan is het afleggen van bedrijfsbezoeken. Op vrijdag 16 november werd Mol Agrocom te Oude-Tonge bezocht en kreeg de SGP-delegatie uitleg over innovatie in de landbouwsector. Het bedrijf Mol Agrocom is een begrip voor iedereen die in Zuidwest-Nederland ook maar iets met bijvoorbeeld gewasbescherming, bemesting of zaaizaden te maken heeft. ‘Landbouw is een belangrijke sector op Goeree-Overflakkee. Een goed beleid ten aanzien van de zoetwatervoorziening is dan ook essentieel. De SGP zal zich daar blijvend voor inzetten’, aldus Kees van Dam, lijsttrekker voor de SGP.

Directeur Wim in ’t Veld, bijgestaan door manager bedrijfsbureau, commerciële binnendienst en logistiek Pieter Tanis, geeft met enthousiasme een presentatie over het bedrijf. Vooral de adviesfunctie voor landbouwbedrijven wordt benadrukt. Maar liefst 7 specialisten zijn voor de agrariërs als adviseur beschikbaar. Doorlopend is het bedrijf op zoek naar een beter resultaat van service en producten. Verder is goed omgaan met het milieu een belangrijke factor. Punten die de SGP aanspreken!

‘De toegankelijkheid van het bedrijventerrein blijft een punt van aandacht’, aldus de heer in ’t Veld. Verder geeft hij de SGP-politici mee dat verzilting van landbouwgrond moet worden tegengegaan. In het verkiezingsprogramma van de SGP heeft water dan ook niet voor niets een belangrijke plaats gekregen. De SGP schrijft daarover onder meer het volgende:

‘Water wordt een steeds belangrijker onderwerp van gemeentelijk beleid. De overheid is verplicht een waterplan op te stellen. Watersystemen en problemen van wateroverlast of verdroging houden doorgaans niet op bij een gemeentegrens. De SGP is daarom van mening dat overleg met het waterschap en de omliggende gemeenten noodzakelijk is. Wat betreft het Kierbesluit, is de SGP van mening dat gegarandeerd moet worden dat het zoete water, dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning en voor de landbouwsector, niet in gevaar komt. In de discussie rond het oplossen van het blauwalgprobleem in het Volkerak-Zoommeer moet eveneens zoet (beregenings)water gegarandeerd blijven’.