Coalitieakkoord getekend: Samen voor een sterk eiland

21 december 2012

Op donderdag 20 december werd het coalitieakkoord van de SGP, VVD, ChristenUnie en CDA getekend door de fractievoorzitters. De coalitie kiest voor de komende jaren voor vier hoofdthema’s: Leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, Versterken van de economie en Burger, Bestuur en Financiën. In het  akkoord wordt de richting aangegeven waarin de coalitie de komende jaren (tot 2018) zullen werken: samen voor een sterk eiland. “Samen” heeft niet alleen betrekking op de samenwerking tussen onze partijen en de samenwerking tussen de wethouders in het college, maar vooral op het beroep dat burgers op de gemeente mag doen – en wat de gemeente op de burger mag doen.

In de inleiding van het akkoord staat het volgende:
‘Onze coalitie kiest voor de komende jaren de volgende vier hoofdthema’s:

  • Leefbaarheid: een fijne en veilige woon- en leefomgeving met mogelijkheden om te sporten, cultuur te beleven, bereikbaarheid van voorzieningen, ondersteuning van initiatiefrijke burgers en verenigingen;
  • Aandacht voor jong en oud: werken aan maatwerk in de Wmo, goede zorg en onderwijs, en een eerlijk sociaal beleid;
  • Versterken  van  de  economie:  door  de  specifieke  karakteristieken  van  het  eiland  te  promoten,bijvoorbeeld  voor  het  produceren  van  duurzame  energie,  een  vernieuwende  visserijsector  en eilandbrede recreatie;
  • Burger, Bestuur en Financiën: Van de samengevoegde ambtelijke organisatie een geoliede machine maken die naar de burger luistert; de financiën op orde.

Hoe ziet dat mooie eiland er nu uit? Goeree-Overflakkee is een eiland van “rust, kust en ruimte”. Het heeft een landelijk karakter met 14 kernen en 6 buurtschappen, variërend in grootte en veel ruimte voor landbouw.  De  voorzieningen  zoals  winkels  zijn  voornamelijk  geconcentreerd  in  Middelharnis  en  in mindere mate in Ouddorp, Dirksland en Oude-Tonge. De gezondheidszorg is een sterke sector en er is een grote diversiteit aan economische activiteit.

Op een oppervlak van ruim 250 km 2 telt Goeree-Overflakkee ca. 50.000 inwoners. Met name in de zomer trekt het eiland recreanten naar de stranden aan de kop van het eiland en naar de havens aan het Grevelingenmeer en het Haringvliet. Vanuit Stellendam varen de vissers uit om op de Noordzee te vissen.

Jongeren  kunnen  voor  voortgezet  onderwijs  en  MBO-opleidingen  in  Middelharnis,  Oude-Tonge  en Stellendam terecht.  Voor hoger  onderwijs  zijn  zij  aangewezen  op  voorzieningen  buiten  het  eiland. De helft  van  de  beroepsbevolking  beweegt  zich  ook  dagelijks  via  N57, N59 en  N215 naar  een  locatie buiten  het  eiland.  Goeree-Overflakkee  ligt  centraal  tussen  de  havens  van  Antwerpen  en  die  van Rotterdam.

We willen samen met u de komende jaren werken aan een sterk eiland!’

Zie ook: 20121220 Coalitieakkoord-definitief (pdf)