Fractiebijbel voor nieuwe SGP fractie op Goeree-Overflakkee

28 december 2012

Op vrijdag 28 december kwam de nieuwe fractie van de SGP Goeree-Overflakkee officieel voor het eerst bijeen. De heer H.C. van Rossum van het eilandelijk bestuur maakte van die gelegenheid gebruik om een fractiebijbel te overhandigen aan de nummers 1 en 9 van de fractie: Kees van Dam en Pieter Breederveld.

Fractievoorzitter van Dam was duidelijk blij met dit symbolisch gebaar vanuit de Gemeentelijke Kiesvereniging van de eilandelijke SGP. ‘Gods Woord als Kompas’ is voor de fractie de leidraad om politiek te bedrijven en hoe kan het dan mooier als dat bij de officiële start op deze manier tot uitdrukking wordt gebracht. ‘Daad bij het Woord’, was het verkiezingsmotto. De nieuwe SGP-fractie wil dat de komende periode tot uiting laten komen in de gemeentelijke politiek. Naast de fractiebijbel ontving de net gekozen fractieleider ook de voorzittershamer, waarna hij de nieuwe fractie door de vele agendapunten loodste.

Het fractiebestuur zal worden gevormd door de eerste 4 SGP-ers op de lijst:
Fractievoorzitter: C.J. (Kees) van Dam
Plv. fractievoorzitter: D.A. (Daan) Markwat
Fractiesecretariaat: P.C. (Peter) Grinwis
Penningmeester: A.T. (Adrie) van Gurp

Voorts werden de portefeuilles verdeeld, waarbij zoveel als mogelijk in duo’s zal worden gewerkt. Voor kernspecifieke zaken kregen de fractieleden allen een aantal kernen toegewezen.

Bestuurlijks zaken / Openbare orde en veiligheid (burgemeester)
Kees van Dam / Daan Markwat

Economie, Onderwijs en Werkgelegenheid (wethouder Tollenaar)
Peter Grinwis / Erik Ju

Ruimte en Wonen, Leefbaarheid (wethouder Koningswoud)
Daan Markwat / Adrie van Gurp / Corné Grinwis

Financiën, Verkeer en Vervoer (wethouder Trouwborst)
Gert Slootweg / Peter Grinwis

Sociale zaken, Welzijn en Cultuur (wethouder de Jong)
Rien van der Boom / Pieter Breederveld / Erik Ju

Innovatie, Landbouw & Visserij, Openbare werken en Communicatie (wethouder vd Vlugt)
Corné Grinwis / Adrie van Gurp