Gemeente en Mekkerstee tekenen anterieure overeenkomst

3 december 2012

Op dinsdag 20 november ondertekenden de gemeente Goedereede en de heer P. den Hertog namens geitenboerderij de Mekkerstee uit Ouddorp een anterieure overeenkomst. De Mekkerstee wil een uitbreiding van de stal realiseren aan de Hofdijksweg 34 in Ouddorp. De Mekkerstee heeft een plan ontwikkeld voor uitbreiding van de stal om de veestapel te kunnen vergroten. Ook zullen de huidige activiteiten die nog niet in het bestemmingsplan zijn vastgelegd worden meegenomen in deze procedure.

De stukken met betrekking tot de ruimtelijke procedure liggen tot en met 13 januari 2013 ter inzage. Hierna kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend. De verwachting is dat de bouw van de stal spoedig daarna zal starten. Op korte termijn zal reeds worden begonnen met een kleine uitbreiding van de stal. Deze kleine uitbreiding past binnen het bestemmingsplan en omgevingsvergunning is hiervoor reeds verleend.

Wethouder en locoburgemeester F.J. Tollenaar: “De Mekkerstee is een voorziening met zinvolle activiteiten, die een meerwaarde heeft voor de omgeving. Gelet op het plezier dat kinderen hier hebben, de producten die worden gemaakt en verkocht en de zorg die wordt geleverd, is de Mekkerstee niet meer weg te denken uit Ouddorp.”

De heer den Hertog: “Mijn hart ligt bij de doelgroep. Om het huidige aanbod te kunnen blijven bieden, dient alles zakelijk goed te staan. Om deze reden is een uitbreiding nodig. Ik ben blij dat de gemeente de mogelijkheid hiertoe biedt.”

bron: www.goedereede.nl