Koninklijke onderscheiding voor SGP-er Human

20 december 2012

In de laatste bijzondere gemeenteraadsvergadering van de gemeente Goedereede is ontving SGP-raadslid Human een Koninklijke Onderscheiding. De versierselen, die horen bij Lid in de orde van Oranje Nassau, werden opgespeld door loco-burgemeester Frans Tollenaar. De heer Human heeft onafgebroken in de gemeenteraad gezeten van april 1997 t/m december 2012. Namens de SGP werd hij toegesproken door fractievoorzitter P.C. (Peter) Grinwis. Hij schetste de getrouwheid waarmee de nestor van de fractie zijn werk deed.

Toespraak vanuit de Goereese SGP-fractie:

Beste Teunis,

Graag wil ik allereerst een woord vanuit de fractie en ook persoonlijk richten tot jouw als nestor van onze fractie, n.a.v. de Koninklijke onderscheiding die je zojuist hebt ontvangen.

Allereerst van harte gefeliciteerd namens de fractie en het bestuur van de SGP kiesvereniging te Goedereede met deze onderscheiding. Je hebt je krachten getrouw gegeven aan de SGP. Al op zeer jonge leeftijd werd je lid van de SGP in Stellendam. Ook ging je al op zeer jonge leeftijd naar de Partijdagen in Utrecht. Ik denk dat je er maar 1 of twee hebt gemist in al die jaren. Daarnaast was je een trouwe bezoeker als afgevaardigde naar de provinciale vergadering van de SGP in Zuid-Holland. Je was daar altijd de constante factor.

Getrouw was je ook aanwezig op de ledenvergaderingen en de fractievergaderingen. Dat geldt evenzeer voor de gemeenteraad. In een drukke tijd, kwam het wel eens voor dat je na de gemeenteraadsvergadering weer door ging met je werk, om op tijd de aardappelen eruit te krijgen.

We danken ook je vrouw Hennie, die vele avonden alleen was als je weer eens op pad was voor de SGP.

Je wilde ook bij blijven en toen de digitalisering zijn intrede deed, was jij het die daarvoor speciaal een computercursus volgde, om maar vooral mee te kunnen blijven doen in het gemeentebestuur. Ook op de iPad ben je inmiddels vaardig!

Twee onderwerpen hadden altijd in het bijzonder je speciale aandacht. De watersnoodramp van 1953, die je zelf als jongen meemaakte en diepe indrukken heeft achter gelaten en de dreigende ontpoldering van de Zuiderdieppolders. Vanuit de fractie en de raad was jij met je agrarische achtergrond onze specialist.

Je mag nu met gepaste trots de Koninklijke onderscheiding dragen en terugzien op een periode waarin we van alles hebben meegemaakt. Daarnaast hebben we in de fractie ook veel persoonlijke gesprekken gehad, waarin het ging om de onderscheiding van de Koning der Koningen, die van eeuwigheids waarde is.

Persoonlijk wil ik je ook bedanken voor de tijd die je in het begin vrijmaakte om mij als jongeling in de fractie wegwijs te maken. Meer dan 10 jaar mochten we samen optrekken in de commissie grondgebiedzaken. Was er aan het begin nog afstemming, wie welk agendapunt zou behandelen, voelden we al snel aan wie welk onderwerp voor zijn rekening nam.

Hoewel je al eerder had aangegeven te willen stoppen omdat het gehoor minder werd, zijn we blij dat je tot op de dag van vandaag je krachten hebt mogen geven voor Schrift Gebonden Politiek. Daarbij was Gods Woord het kompas in al het handelen. Bij een onderscheiding hoort een kado. We bieden als fractie dan ook naast een kadobon het boekje aan van onze partijleider Kees van der Staaij met als titel ‘Woord Houden’. Hierin komt tot uiting hoe de SGP in de hedendaagse samenleving haar boodschap wil vertalen naar de hedendaagse problematiek.

Teunis, hoewel je vanaf nu niet meer politiek actief bent, zullen we zeker af en toe een beroep op je blijven doen en gebruik maken van je vakkennis. We wensen je samen met je vrouw, kinderen en kleinkinderen, Gods zegen toe.

bron: Toespraak P.C. Grinwis (fractievoorzitter)
Foto: Wim van Vossen