Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplanwijziging uitbreiding gemeentehuis

14 december 2012

De Raad van State heeft op 12 december uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de bestemmingsplanwijziging voor de uitbreiding van het gemeentehuis en de aanleg van een parkeerterrein op het grasveld achter het gemeentehuis. Volgens de Raad van State is er een zorgvuldige afweging gemaakt voor een centrale semi-permanente huisvesting voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Ook zijn de procedures voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan correct doorlopen. Gemeenteambtenaren van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee kunnen dus opgelucht adem halen nu de Raad van State het parkeerterrein pal naast het gemeentehuis heeft goedgekeurd.

In de uitspraak van de AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK van de RAAD VAN STATE staat o.a.: dat De gemeenteraad van Middelharnis stelt dat de vier samen te voegen gemeenten gezamenlijk onderzoek hebben gedaan naar huisvestingsscenario’s voor het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. ‘In de plantoelichting staat dat als scenario’s zijn onderzocht een semipermanente aanbouw aan het gemeentehuis in Middelharnis, een centraal gelegen semipermanent gebouw en het gebruik van de huidige gebouwen. De betrokken gemeenten hebben hieruit het eerste scenario als voorkeursscenario gekozen, met name vanwege de wens dat vanuit één centrale locatie wordt gewerkt. De kosten van het eerste scenario zijn volgens de raad veel lager dan van een nieuw centraal gebouw, maar hoger dan van het derde scenario. In de plantoelichting stelt de raad dat het nieuwe gemeentebestuur na 1 januari 2013 een besluit moet nemen over de permanente huisvesting.

Uit de plantoelichting blijkt dat de raad met de uitbreiding van het gemeentehuis in middelharnis heeft beoogd in een tijdelijke, semipermanente oplossing voor de huisvesting van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee te voorzien, totdat de raad van de nieuwe gemeente definitief over de huisvesting heeft besloten. Daarnaast is gebleken dat de raad tot de tijdelijke uitbreiding van het bestaande gemeentehuis heeft besloten na overleg met de drie andere gemeenten die bij de herindeling zijn betrokken en dat de raden van deze gemeenten zich in dit besluit kunnen vinden. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het om praktische redenen en vanuit het oogpunt van samenwerking en tegengaan van versnippering van de dienstverlening niet wenselijk is als de nieuwe gemeente na de herindeling vanuit de vier bestaande gemeentehuizen zou werken. De raad heeft met de vaststelling van het plan willen voorkomen dat deze situatie zich vanaf 1 januari 2013 zou voordoen’.

Eerder pleitte Middelharnisser J. Bosma ervoor de groene weide naast het gemeentehuis te behouden en de gemeenteambtenaren op een leeg parkeerterrein op 10 minuten wandelen afstand te laten parkeren. Bosma stelde dat het zonde is om de groene weide op te offeren aan asfalt en stenen omdat het toch slechts om een tijdelijke situatie gaat. Immers, later wil de gemeente een nieuw gemeentehuis aan de rand van het dorp bouwen. Daarover stelt de Raad in de uitspraak dat de nieuwbouw nog wel eens langer dan 10 jaar op zich kan laten wachten. Bovendien vindt de Raad het eigendom van het parkeerterrein op 600 meter afstand een probleem. De groene weide is wel in het bezit van de gemeente maar het parkeerterrein bij de supermarkt en een keukencentrum niet. In ieder geval kan het gemeentehuis met parkeerterrein worden afgebouwd.

Zie ook: Uitspraak Raad van State