Nieuwjaarsreceptie Visafslag Stellendam

5 januari 2013

Een van de prettige verplichtingen van een raadslid is het bezoeken van Nieuwjaarsrecepties. Juist op die gelegenheden ontmoet je mensen, die aangeven wat in hun omgeving of bedrijfstak speelt. Ook op de Nieuwjaarsreceptie van de United Fish Auctions (Visafslag) te Stellendam was dat weer het geval. Naast ontmoeting met vissers, directeur, wethouders en collega raadsleden ook een gesprek met een Europarlementariër. Met een omzet van ca . 48 miljoen is de Visafslag een belangrijke speler in het economische verkeer.

In de nieuwjaarstoespraak benadrukte Johan van Nieuwenhuijzen, directeur UFA, het belang van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandal en dat komt niet alleen tot uiting in het digitaal factureren of de onlangs aangebrachte led-verlichting in Scheveningen en Stellendam, maar ook door de verbetering van de vangsttechnieken waardoor de kwaliteit van vis toeneemt. Bij deze  vangsttechnieken is er minder bodemberoering en wordt er minder CO2 uitgestoten en dat tegen lagere kosten met een hoge kwaliteit aan vis. We zijn wel eens te bescheiden, maar ‘hier mogen we trots op zijn’, aldus de directeur.

Innovatie
Vanuit het regionaal innovatienetwerk zal de nadruk liggen op het aanjagen van innovatie voor de kottersector, meer ketenkennis, technische optimalisatie en management opleidingen voor jonge vissers. Daarbij zal het verhaal over het product vis nog beter gecommuniceerd moeten worden naar handel  en afnemers als supermarkten. In 2013 zal invulling worden gegeven aan de behoeften die op dit vlak leven.

Pulskorvisserij
In 2013 is de visquota voor Schol verhoogt met 15%. Dat betekent 170 ton per week. Daarentegen is de visquota voor Tong juist met 15% afgenomen. ‘Onbegrijpelijk, omdat er biologisch geen noodzaak voor is. Maar de Europese politiek is ondoorgrondelijk’, aldus de heer van Nieuwenhuijzen. Van belang is dat binnen de vloot  de schaalgrootte behouden blijft, anders daalt de innovatiekracht bij toeleveringsbedrijven. Daarbij deed de directeur een dringende oproep aan het ministerie van Economische Zaken om de pulskorvisserij te realiseren.

Prijzen
Traditioneel werden ook nu weer diverse prijzen uitgereikt aan eigenaren/bemanningen voor de best verzorgde vis aangevoerd in Scheveningen, Stellendam en Colijnsplaat. De eerste prijzen gingen naar de schepen: GO37, TH10, GO57 en SCH65. Carolien Melissant ontving de UFA Communicatieprijs voor het werk wat zij verricht om het produkt vis te promoten in o.a. Visserij Nieuws en diverse moderne media.