Fractie laat zich informeren over mogelijke windmolenlocaties

25 januari 2013

Vorig jaar werd tussen de gemeenten op Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland een bestuursakkoord gesloten over de plaatsing van windmolens op ons eiland. Dit jaar zullen een aantal onderzoekstrajecten worden doorlopen. Daarna kunnen de gemeente en de provincie definitief bepalen waar windmolens geplaatst zullen worden. De SGP-fractie op Goeree-Overflakkee liet zich door middel van een werkbezoek informeren door een aantal burgers die mee willen denken met dit dossier.

Vanuit het Rijk en de provincie ligt er voor Goeree-Overflakkee een opgave voor de plaatsing van windmolens met een maximum van 260 megawatt (MW). Daarbij is het niet meer de vraag of ze er komen, maar waar de windturbines geplaatst worden. Om te voorkomen dat hierover buiten de gemeente om besluiten worden genomen, werkt de gemeente nauw samen met de provincie. Op dit moment staat er ruim 60 MW aan windmolens op Goeree-Overflakkee, verdeeld over een vijftal parken. Door deze parken op te schalen kan het vermogen oplopen tot 80-90 MW. Om de doelstelling van 260 MW te bereiken, moeten echter ook nieuwe locaties gevonden worden. Van groot belang is dat daarbij alle aspecten worden meegenomen.

Daarnaast is de SGP van mening dat het eiland door deze maatregel van het Rijk, niet alleen de lasten, maar ook de lusten moet ontvangen. ‘De financiële middelen die de gemeente ontvangt wegens de plaatsing van windmolens, moeten ingezet worden voor de leefbaarheid op Goeree-Overflakkee’, aldus de SGP-raadsleden Erik Ju en Peter Grinwis, die beiden windenergie in hun portefeuille hebben.

Er zullen dit jaar nog diverse informatiebijeenkomsten worden gehouden. Tijdens de onderzoeken zullen bewoners, bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden regelmatig op de hoogte worden gehouden en de mogelijkheid krijgen om mee te denken. Op de website van de SGP Goeree-Overflakkee wordt een dossier opgebouwd met diverse artikelen over duurzame energie op Goeree-Overflakkee.