Inspraak waterberging Volkerak-Zoommeer

12 januari 2013

Waterberging Volkerak-Zoommeer is een van de projecten van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. De waterberging zal worden ingezet ter voorkoming van ongewenst hoge waterstanden in het benedenrivierengebied, vooral op het Haringvliet en Hollandsch Diep. Tot en met 21 februari 2013 kunt u reageren op het ontwerp-Rijksinpassingsplan, het Milieueffectrapport, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Peilbesluit, de ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet, de ontwerpontheffing Flora- en faunawet en de bijbehorende documenten.

De waterberging zal worden ingezet ter voorkoming van ongewenst hoge waterstanden in het benedenrivierengebied, vooral op het Haringvliet en Hollandsch Diep. Hierdoor worden de omliggende gebieden beter beveiligd tegen overstromingen. De waterberging wordt alleen ingezet als de stormvloedkeringen sluiten en er tegelijkertijd sprake is van zeer hoge rivierafvoeren.

In die situatie kan het rivierwater niet wegstromen naar zee en stijgt het water in het benedenrivierengebied tot een ongewenst hoog niveau. Om overstroming van de omliggende gebieden te voorkomen, bergt het Waterschap het rivierwater tijdelijk in het Volkerak-Zoommeer. Als de keringen weer opengaan, kan het rivierwater weer wegstromen naar zee.

De kans dat gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren samenvallen, is klein. Volgens de huidige modelberekeningen wordt dit geschat op eens in de ca. 1400 jaar. In termen van kansberekening wil dat zeggen dat de kans op inzet van waterberging ieder jaar 1/1400ste bedraagt. Door de gevolgen van de klimaatverandering stijgt naar verwachting de zeespiegel en nemen de rivierafvoeren toe. Daardoor kan waterberging in de loop van de eeuw vaker nodig zijn. Dat zal omstreeks het jaar 2050 – volgens de huidige berekeningen – eens in de 550 jaar zijn (1/550ste keer per jaar).

Wat wil het Waterschap graag van u weten?
U kunt reageren op het ontwerp-Rijksinpassingsplan, het Milieueffectrapport, het ontwerpbesluit tot wijziging van het Peilbesluit, de ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet, de ontwerpontheffing Flora- en faunawet en de bijbehorende documenten. Ze stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten en aangeeft op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in de plannen?
 • Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten.

Kom naar de informatiebijeenkomsten
Wilt u meer weten over de Waterberging Volkerak-Zoommeer? Kom dan naar een van de twee informatiebijeenkomsten. Op beide avonden start vanaf 18.30 uur de informatiemarkt. Vanaf 20.00 uur krijgt u een presentatie over het project en de procedures en beantwoorden deskundigen uw vragen. Ook is er tijdens de avonden gelegenheid om een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

 • 29 januari 2013 in Restaurant Grevelingen, Parallelweg 1, 4311 NE Bruinisse
 • 31 januari 2013 in ’t Cromwiel, Krommeweg 1, 4651 RN Steenbergen

U hoeft zich niet van te voren aan te melden om de informatieavonden te bezoeken.

Hoe kunt u reageren?
U kunt van 11 januari tot en met 21 februari 2013 reageren. Het Waterschap ontvangt uw zienswijze bij voorkeur digitaal. Dat kan via http://www.centrumpp.nl/ onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Per post kan ook: Centrum Publieksparticipatie, Waterberging Volkerak-Zoommeer, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. En u kunt uw zienswijze mondeling indienen. Hiervoor kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met het Centrum Publieksparticipatie via telefoonnummer 070 456 96 04.

Waar vindt u meer informatie?
Uitgebreide informatie over de ontwerpbesluiten en bijbehorende documenten vindt u op http://www.centrumpp.nl/ onder ‘actuele zienswijzeprocedures’.

Locaties Inzage rapporten
Centrum voor Publieksparticipatie, Koningskade 4, Den Haag

Ministeries

 •  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1, Den Haag
 •  Ministerie  van Economie, Landbouw en Innovatie, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag

Rijkswaterstaatdienst:

 • Zuid-Holland,  Gebouw de Maas, Boompjes 200, Rotterdam
 • Zeeland, Poelendaelesingel 18, Middelburg
 • Noord-Brabant,  Zuidwal 58, ‘s-Hertogenbosch

Provinciehuis:

 • provincie Zeeland, Abdij 6, Middelburg
 • provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
 • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ‘s-Hertogenbosch

Gemeentehuizen:

 • Bergen op Zoom,  Jacob Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom
 • Breda, Claudius Prinsenlaan 10, Breda
 • Drimmelen, Park 1, Made
 • Etten-Leur, Roosendaalsweg 4, Etten-Leur
 • Halderberge, Parklaan 15, Oudenbosch
 • Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45, Middelharnis
 • Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen
 • Reimerswaal, Oudeplein 1, Kruiningen
 • Roosendaal, Stadserf 1, Roosendaal
 • Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2, Zierikzee
 • Steenbergen, De Veste 1, Steenbergen
 • Tholen,  Hof van Tholen 2, Tholen

Waterschappen:

 • Hollandse Delta, Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk
 • Scheldestromen, Kanaalweg 1, Middelburg
 • Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda