Schriftelijke vragen inzake tariefverhoging Arriva

3 januari 2013

De SGP op Goeree-Overflakkee heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de gewijzigde tarieven van Arriva. Volgens recente berichtgeving zijn bij Arriva per 1 januari de sterabonnementen verdwenen. Arriva verzorgt op Goeree-Overflakkee het openbaar vervoer. De SGP op Goeree-Overflakkee sluit zich aan bij vragen die al leven in de Hoeksche Waard, waar de problematiek eveneens speelt.

In plaats van de jarenlang gebruikte zones, gaat Arriva over op een systeem waarbij afgerekend moet worden op basis van werkelijk gereisde kilometers. Hiermee ontstaat volgens Arriva een eerlijker systeem omdat de reiziger betaalt naar rato van gebruik. Arriva is er zich van bewust dat sommige reizigers duurder uit zijn dan voorheen maar geeft aan dat er ook reizigers zijn die minder gaan betalen.

Nadelig systeem
‘Voor het overgrote deel van de inwoners van Goeree-Overflakkee blijkt dit nieuwe systeem echter zeer nadelig uit te pakken’, aldus Gert Slootweg en Peter Grinwis, die verkeer en vervoer in hun portefeuille hebben. ‘De kostenstijging treft met name ook scholieren op het middelbaar onderwijs. Ook zij kunnen nu geen gebruik meer maken van sterabonnementen.’

Vragen
‘Voor de rit Ouddorp – Middelharnis had je een 3-sterrenabonnement nodig van € 72,00 per maand. In de nieuwe situatie kost 22 dagen reizen per maand tussen Ouddorp en Middelharnis voor een scholier € 111,- (een stijging van ca. 54%). Voor een rit Ooltgensplaat – Middelharnis is er een nog grotere tariefsverhoging’, stelt Peter Grinwis, die eveneens de onderwijsportefeuille behartigt.

De SGP wil weten of het juist is dat de tariefswijzigingen kunnen leiden tot meer dan 50% hogere kosten voor gebruik van het openbaar vervoer. De SGP wijst in haar vragen op het feit dat gezinnen met meerdere kinderen in het voorgezet onderwijs er daardoor honderden euro’s op achteruit kunnen gaan. Daarnaast verzoekt de SGP aan het college om op zeer korte termijn in contact te treden met het bestuur van de provincie Zuid-Holland.

20130103 schriftelijke vragen mbt tarieven Arriva (pdf)