SGP Goeree-Overflakkee wil graag duidelijkheid over tarieven Arriva voor woon-werkverkeer!

21 januari 2013

Per 1 januari 2013 veranderde Arriva de berekeningssystematiek voor het openbaar vervoer in onze regio. Vanwege een wijziging in de afrekening, voorheen per zone en nu per gereden kilometer, werden veel abonnementhouders met enorme kostenstijgingen geconfronteerd. Vooral ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar waren hier de dupe van. De SGP-fractie op Goeree-Overflakkee heeft daarop direct schriftelijke vragen ingediend bij het nieuwe college van burgemeester en wethouders op Goeree-Overflakkee. Omdat dezelfde problematiek ook speelt in de Hoeksche Waard, heeft het college gezamenlijk met de gemeenten uit de Hoeksche Waard een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Op woensdag 16 januari 2013 heeft gedeputeerde De Bondt van de provincie Zuid-Holland voor scholieren een oplossing bekend gemaakt voor de tariefverhogingen van Arriva. Scholieren komen in aanmerking voor een korting van 55% op de ritprijs. Als hun maandelijkse reiskosten ook met deze hogere korting meer dan 25% hoger zijn dan voorheen, kunnen zij een beroep doen op een compensatieregeling. De provincie evalueert binnen 6 weken de maatregelen die door Arriva genomen zijn. Daarna wordt de regeling definitief.

Forensen
Voor forensen verandert er echter niets. De motivatie hiervoor van Arriva en de provincie is dat forensen er financieel zelfs iets op vooruit zouden gaan door het nieuwe systeem. De provincie stelt zelf in haar coalitieprogramma dat het openbaar vervoer in Zuid-Holland wordt gestimuleerd. ‘Openbaar vervoer moet daarbij in grotere mate als goed alternatief worden ingezet voor het woon-werkverkeer.’ Uit diverse eerdere enquêtes bleek echter dat ook forensen te maken krijgen met forse kostenstijgingen.

Enquête
SGP Goeree-Overflakkee wil graag vanuit de praktijk weten of de motivatie van Arriva en de provincie klopt en dat forensen dus geen financieel nadeel ondervinden van het verdwijnen van de sterabonnementen.

Wij willen forensen die gebruik maken van het openbaar vervoer op Goeree‑Overflakkee daarom vragen om door het beantwoorden van een aantal vragen op www.sgpgo.nl/arriva kenbaar te maken welke financiële consequenties de verandering voor hen heeft.

Ga naar: www.sgpgo.nl/arriva voor de enquête