Start van een historische periode: Gemeente Goeree-Overflakkee

3 januari 2013

Bij de eerste raadsvergadering verwelkomde fractievoorzitter en plaatvervangend voorzitter van de gemeenteraad: Kees van Dam (SGP), burgemeester Kleijwegt en de griffiemedewerkers. Uiteraard ook een woord aan de nieuwe gemeentesecretaris en het ambtenarenkorps, als ook aan de net geïnstalleerde raadsleden. ‘Aan het begin van dit nieuwe jaar, aan het begin van een nieuwe historische periode van één gemeente Goeree Overflakkee wil ik u allen een gezond en een goed 2013 toewensen. Bovendien allen de nabijheid en de Zegen van de Heere onze God toegewenst’.

Kees van Dam:
‘Als eerste wil ik onze burgemeester Kleijwegt van harte welkom heten in onze mooie gemeente Goeree-Overflakkee. Corstiaan, na een snelle procedure kon je al voor de jaarwisseling door de commissaris benoemd worden als waarnemend burgemeester. Ook mevr. Kleijwegt van harte welkom in ons midden. U zal uw man weer de nodige uren af mogen staan. Ik hoop dat het voor u maar ook voor hem een mooie, inspirerende periode mag zijn waar hij zijn ervaring en talenten in mag zetten. Daarnaast hoop ik, met name voor u mevr. Kleijwegt, dat we de afgesproken periode van een half jaar niet zullen overschrijden, mijn ervaring met waarnemers is namelijk dat dit behoorlijk uit de hand kan lopen. Burgemeester, we heten u van harte welkom in ons midden, ondanks de korte periode een belangrijke periode als kwartiermaker.  Gezien de opgedane contacten verwacht ik een plezierige en constructieve samenwerking.

Daarnaast de griffier en plaatsvervangend griffiers van harte welkom, we hopen op een fijne samenwerking. Jeroen, Janine en Dick gelukkig geen beoogd griffier meer, maar voluit verbonden aan onze raad. Weet jullie gesteund door deze raad in het vele werk waar jullie ongetwijfeld tegenaan zullen lopen. Jeroen sterkte in het aansturen van de griffie.

Daarnaast spreek ik ook de wens uit dat de secretaris en het hele ambtenaren korps een goede start mogen hebben. Veel onzekerheden, veel nieuwe en onbekende zaken. Het zal zeker in het begin zoeken zijn naar de juiste weg. Maar met elkaar heb ik er alle vertrouwen in. Sterkte in alles.

Net benoemde collega raadsleden. Samen met u hopen we op een mooie periode waarin we de belangen van heel het eiland en alle inwoners mogen behartigen, ik hoop dat we dat in gezamenlijkheid, op een constructieve wijze mogen doen waarbij we allemaal ons steentje bij mogen dragen om zo op een evenwichtige wijze de nieuwe gemeente te mogen besturen.  Aan het begin van dit nieuwe jaar, aan het begin van een nieuwe historische periode van één gemeente Goeree Overflakkee wil ik u allen een gezond en een goed 2013 toewensen. Bovendien allen de nabijheid en de Zegen van de Heere onze God toegewenst’.