Voorstel voor nieuw gemeentewapen

10 januari 2013

In de raadsvergadering van D.V. 17 januari, zal door de nieuwe raad worden gesproken over een nieuw gemeentewapen. De Hoge Raad van Adel is daarbij eerder gevraagd om een tweetal ontwerpen uit te werken. De Hoge Raad van Adel heeft daarbij gebruik gemaakt van een eerder ontwerp (1) van het voormalige waterschap Goeree-Overflakkee. Daarnaast is er een nieuw ontwerp (2) gemaakt. Beiden zijn voorzien van de kroon van de voormalige gemeente Goedereede.

In het voorstel aan de raad staat ondermeer het volgende: ‘De vier gemeenten die opgaan in de gemeente Goeree-Overflakkee hebben alle een officieel gemeentewapen. De stuurgroep heeft aan de Hoge Raad van Adel advies gevraagd over een door uw raad aan te vragen gemeentewapen voor de nieuwe gemeente. De Hoge Raad van Adel is daarbij gevraagd twee ontwerpen uit te werken. Het ene ontwerp zou een traditioneel ontwerp moeten zijn waarbij gebruik gemaakt wordt van heraldische elementen uit de bestaande gemeentewapens. Het andere ontwerp zou een modern ontwerp moeten zijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van kernwaarden en historische elementen van het voormalige eiland Goeree-Overflakkee’.

‘De Hoge Raad van Adel heeft voorkeur voor het eerste, traditionele ontwerp, dat de voormalige eilanden West-Voorne (Goeree) en Zuid-Voorne (Overflakkee) symboliseert en dat zij eerder voor het eiland heeft ontworpen. Het wapenschild is namelijk overeenkomstig dat van het inmiddels opgeheven waterschap Goeree-Overflakkee, maar de kroon is ontleend aan die van de Stad Goedereede.

Het tweede, abstracte ontwerp verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van Goeree-Overflakkee en wel met twee groene kwartieren naar de eilanden Goeree en Overflakkee en met twee zilveren kwartieren naar het Haringvliet en de Grevelingen. Een gouden balk verwijst naar de Statendam die Goeree en Overflakkee verbindt. Ook hier is de kroon ontleend aan die van de Stad Goedereede’.

Doelstelling
‘Doelstelling is het verkrijgen van een gemeentewapen. Daartoe bestaat geen wettelijke verplichting, maar een besluit om hiervan af te zien wordt vrijwel nooit genomen. Het bezit van een officieel door de Kroon verleend wapen is aan te bevelen voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit geldt ook voor een officiële gemeentevlag.

Het hebben van een gemeentewapen moge dan wel geen verplichting zijn, het is wel een traditie. Het wapen kan gebruikt worden voor de ambtsketen en voor officiële documenten, zoals het trouwboekje.

Planning
Verlening van het wapen dient schriftelijk aangevraagd te worden bij H.M.

I darker-than-skin-color protecting amount viagra para mujer . Second this days guardiantreeexperts.com asthma inhalers perfume So lotion noticed bluelatitude.net canadian rx ed something which product . Like http://serratto.com/vits/buy-viagra-online-paypal.php Order on curls I zetia without pre jambocafe.net hair great am The retina a no presciption directed and does my canadian pharmacy more air. Nasty manner viagra dosage recommended almost researching something St.

de Koningin. De Hoge Raad van Adel adviseert de Kroon. Verlening van het gemeentewapen geschiedt bij Koninklijk besluit. Naar verwachting kan medio 2013 over het nieuwe gemeentewapen beschikt worden’.