Watersnoodramp wordt herdacht op eiland

8 januari 2013

Op 1 februari 2013 organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee een eilandelijke herdenkingsbijeenkomst van de Watersnoodramp in de Nederlands Hervormde kerk te Oude-Tonge. Daarnaast zullen op deze dag, 60 jaar na de ramp, kransen worden gelegd in Stellendam, Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond, een bijzonder herdenkingsjaar om stil te staan bij de enorme impact die de ramp op Goeree-Overflakkee teweeg bracht. De Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen, zal na een kranslegging op de begraafplaats in Oude-Tonge, de herdenkingsbijeenkomst bijwonen. Verder wordt het programma ingevuld door waardevolle bijdragen van een gevarieerd gezelschap.

Voor het bijwonen van deze eilandelijke bijeenkomst in de Nederlands Hervormde kerk in Oude-Tonge is het gewenst om te reserveren. U kunt uw naam en woonplaats doorgeven aan kabinetsmedewerker Sandra Bouwer via telefoonnummer 14 0187 of via e-mail s.bouwer@goeree-overflakkee.nl.

Het programma van de eilandelijke bijeenkomst in Oude-Tonge ziet er als volgt uit:

15.00 uur    Kranslegging op begraafplaats Oude-Tonge door Commissaris van de Koningin J. Franssen  en college van burgemeester en wethouders gemeente Goeree-Overflakkee

15.00 uur    Inloop in Ned. Hervormde Kerk Oude-Tonge
15.35 uur    Optreden Prins Mauritskoor
15.45 uur    Welkomstwoord wnd. burgemeester Corstiaan Kleijwegt
15.50 uur    Persoonlijke herinnering door P. Vreeswijk
16.00 uur    Gedichten met muziek en beeld “Getekend”
R. Vroegindeweij, W. Soeters, M. Prins en B. v.d.Velde-Braber
16.10 uur    Optreden Prins Mauritskoor
16.20 uur    Toespraak J. Franssen
16.30 uur    Filmbeelden kranslegging
16.35 uur    Optreden Prins Mauritskoor
16.45 uur    Afsluiting door wnd. burgemeester Corstiaan Kleijwegt.

Na de afsluiting kan een expositie in het koorgedeelte van de kerk bekeken worden.

Alle scholen van Goeree-Overflakkee krijgen een digitaal informatiepakket, bestemd voor de groepen 7 en 8 en de brugklassen, waarmee leerkrachten zelf invulling kunnen geven aan lesbesteding over de Watersnoodramp op Goeree-Overflakkee.

Naast de eilandelijke herdenkingsbijeenkomst worden ook de gebruikelijke lokale herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats in Stellendam, Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.

De tijden en programma’s van deze herdenkingsbijeenkomsten zijn als volgt:

Oude-Tonge – locatie begraafplaats Heerendijk

10.30 uur    Toespraak gemeentebestuurder
10.40 uur    1 minuut stilte
10.45 uur    Kranslegging
10.55 uur    Wandeling langs graven
11.15 uur    Napraten.

Stellendam – locatie monument Brielsestraat

18.45 uur    Verzamelen bij De Rank, Bosschieterstraat 6
18.55 uur    Vertrek wandelend naar monument
19.00 uur    Toespraak gemeentebestuurder
19.15 uur    Krans- en bloemleggingen
20.00 uur    1 minuut stilte
20.05 uur    Koffiemoment in De Rank
20.30 uur    Kerkdienst.

Nieuwe-Tonge – locatie monument Finlandplein

19.00 uur    Herdenkingsplechtigheid in Ned. Hervormde kerk Dorpsweg
19.45 uur    Stille tocht naar monument Finlandplein
20.00 uur    1 minuut stilte
20.05 uur    Kranslegging gemeentebestuurder
20.30 uur    Koffiemoment in Oranje Nassauschool.